Polishwinnipg.com - Człowiek Roku

Nasza rocznicowa niespodzianka to przyznanie tytułu „Człowieka Roku”.
Chcielibyśmy pogratulować Panu Józefowi Biernackiemu przyznanego przez Polishwinnipeg  tytułu.

 

Józef Biernacki urodził się 4 lutego, 1928 w Koniecpolu koło Częstochowy a w Winnipegu mieszka od 24 lat.

Pan Józef Biernacki to osoba, która jest zaangażowana w wiele obszarów działalności polonijnej. Jest on Prezesem Fundacji Jana Pawła II, Prezesem Polskiego Towarzystwa Muzycznego im. I.J. Paderewskiego, członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Sokół, członkiem Towarzystwa Przyjaciół KUL. Jest on nieoceniony w krzewieniu polskiej historii, kultury i polskich tradycji w Winnipegu.
Wielokrotnie organizował wystawy historyczne między innymi dotyczące Powstania Warszawskiego i Zbrodni Katyńskiej. Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu w pierwszą rocznicę swojej działalności uznał CZŁOWIEKIEM ROKU Pana Józefa Biernackiego, który niewątpliwie jest prawdziwym ambasadorem historii i kultury polskiej w Kanadzie.

 Jeszcze raz nasze serdeczne gratulacje.

Tutaj znajduje się elektroniczna kopia wydania drukowanego, które jest obecnie w cyrkulacji.

Zespół redakcyjny Polishwinnipeg.com