Polonia Winnipegu
 Numer 42

              25 września, 2008      Archiwa Home Kontakt

Wydawca


Bogdan Fiedur
Bogdan Fiedur
 

 

zapisz Się Na Naszą listę


Proszę kliknąć na ten link aby dotrzeć do formularza gdzie można zapisać się na listę dystrybucyjną i w przyszłości otrzymywać biuletyn bezpośrednio od nas.

Aby zapisać się szybko bez wypełniania formularza, proszę wysłać E-mail bez żadnego tekstu poprzez kliknięcie tego linku.

 

 

Przyłącz się

Jeśli masz jakieś informacje dotyczące polskich wydarzeń i chciałbyś albo chciałabyś podzielić się nimi z naszymi czytelnikami, to prześlij je do nas. Mile widziane są wywiady, felietony, zdjęcia i poezja. Proszę informować nas o wszystkich wydarzeniach polonijnych.

 

 

Promuj polonię

Każdy z nas może się przyczynić do promowania Polonii w Winnipegu w bardzo prosty sposób.  Mój apel jest aby dodać dwie linie do waszej stopki (signature) aby zacząć promować Polonijne wydarzenia w Winnipegu kiedykolwiek wysyłamy maila.

Tutaj są instrukcj
e jak dodać stopkę używając Outlook Express.

Kli
knij Tools-->Options --> Signatures

Zaznacz poprzez kliknięcie
Checkbox gdzie pisze

Add signature to all outgoing messages


W pole gdzie jest napisane Edit Signature proszę wpisać.

Polonijny link Winnipegu
http://www.polishwinnipeg.com

albo

Polish Link for Winnipeg
http://www.polishwinnipeg.com


Po tym kliknij Apply

I to wszystko. Od tej pory będziemy promować polskie wydarzanie w Winnipegu automatycznie kiedy wyślemy maila do kogoś. Wszystkie programy mailowe mają taką opcję tzw. signature i sposób jej dodania będzie bardzo podobny do tego co opisałem dla Outlook Express

Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu

W cyklu Podróż dookoła Polski - ciekawe miejsca... przybliżamy najpiękniejsze miejsca w Polsce- te znane i mniej znane. Opowiadamy historię pięknych polskich miejsc, ale ponieważ Polska to nie porośnięty puszczą skansen lecz rozwijający się dynamicznie, nowoczesny kraj to pokazujemy też jak wyglądają różne zakątki Polski dziś.

INDEX

PODRÓŻ  DOOKOŁA  POLSKI  -  CIEKAWE  MIEJSCA - LUBLIN

 

 

 

 

LUBLIN

 


 


 

Lublin, największe polskie miasto po wschodniej stronie Wisły, stolica województwa lubelskiego (nieprzerwanie od 1474 roku) oraz Lubelszczyzny. Jest 9. miastem w kraju pod względem liczby ludności (353 483 mieszkańców) oraz 15. pod względem powierzchni (147 km˛).


Panorama miastaHistoryczny i tajemniczy Lublin leży w północnej części Wyżyny Lubelskiej nad rzeką Bystrzycą.


Zamek Lubelski

Lublin zalicza się do starych ośrodków osadniczych w Polsce. Pierwsze wzmianki o Lublinie pochodzą z 1198 r. Miasto lokowano na prawie magdeburskim prawdopodobnie za czasów Bolesława Wstydliwego ok. 1257 r., jednak nie zachował się akt lokacyjny
Wieki XIV-XVI to najpomyślniejszy okres dla Lublina. Miasto stało się jednym z głównych ośrodków władzy królewskiej. Król Władysław Jagiełło uczynił je miejscem stałych zjazdów polsko - litewskich, a Kazimierz Jagiellończyk - stolicą województwa.
 


Krakowskie Przedmieście w Lublinie

W połowie XVII wieku Lublin uległ zniszczeniu w wyniku wojen (najazdy kozackie, potop szwedzki) oraz epidemii (5 tys. ofiar dżumy w 1630). Kolejne lata przyczyniają się do dalszego upadku miasta głównie za sprawa trwającej wojny północnej (początek XVIII w.).

Ożywienie przynosi dopiero wiek XIX. W latach dwudziestych zaczyna się intensywne porządkowanie miasta, a w drugiej połowie wieku powstają pierwsze manufaktury. Ogromne znaczenie dla rozwoju miasta ma uruchomienie połączeń kolejowych z Warszawą i Kowlem.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. Lublin się rozbudowuje, powstają nowe fabryki i gmachy użyteczności publicznej, w tym też 1918 r. otwarto Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 


Dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Od września 1939 do lipca 1944 miasto pod okupacją niemiecką. W czasie okupacji Niemcy utworzyli tu obóz koncentracyjny - Majdanek oraz getto dla ludności żydowskiej. Podczas Holokaustu zginęło około 40 tys. lubelskich Żydów, stanowiących przed 1939 ponad 1/3 ludności miasta. Zniknęło także całe tzw. Miasto Żydowskie, kompleks budynków wokół zamku, czyli 3/4 zabudowań staromiejskich i cała dzielnica Wieniawa, zamieszkała głównie przez Żydów.
Od 23 lipca 1944 przez następne 164 dni Lublin pełnił rolę stolicy komunistycznej Polski.

Po wojnie Lublin stawał się stopniowo silnym ośrodkiem miejskim, o dużym potencjale naukowym i gospodarczym.

Dzi Lublin to liczący się w kraju i w świecie ośrodek akademicki z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, licznymi wyższymi uczelniami zawodowymi oraz 100.tysięczną rzeszą studentów i barwnym Miasteczkiem Akademickim.


Rektorat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej


Miasto Wysokiej Kultury z Międzynarodowymi Konfrontacjami Teatralnymi, Międzynarodowym Festiwalem „Najstarsze Pieśni z Małej Europy”, Nieustającym Festiwalem Gitarowym, Nocą Kultury, Jarmarkiem Jagiellońskim, imprezami studenckimi i niszowymi. Lublin to również Stare Miasto z oryginalnym średniowiecznym układem przestrzennym oraz z XIV.wieczną Kaplicą Św. Trójcy ozdobioną malowidłami bizantyjsko-ruskimi z 1418 r. i wpisaną obok Bazyliki Dominikanów i pomnika Unii Lubelskiej na listę skarbów europejskiego dziedzictwa kulturowego.


Zalew Zemborzycki


Plac po Farze


Muzeum Wsi Lubelskiej
 

Zdjęcia źródło:  http://www.odleglosci.pl .
 

 
INDEXCopyright © Polonijny Link Winnipegu
Kopiowanie w całości jest dozwolone bez zgody redakcji pod warunkiem nie dokonywania zmian w dokumencie.

23-845 Dakota Street, Suite 332
Winnipeg, Manitoba
R2M 5M3
Canada
Phone: (204)254-7228
Toll Free US and Canada: 1-866-254-7228