Polonia Winnipegu
 Numer 89

27 sierpnia 2009      Archiwa Home Kontakt

Wydawca


Bogdan Fiedur
Bogdan Fiedur
 

 

zapisz Się Na Naszą listę


Proszę kliknąć na ten link aby dotrzeć do formularza gdzie można zapisać się na listę dystrybucyjną i w przyszłości otrzymywać biuletyn bezpośrednio od nas.

Aby zapisać się szybko bez wypełniania formularza, proszę wysłać E-mail bez żadnego tekstu poprzez kliknięcie tego linku.

 

 

Przyłącz się

Jeśli masz jakieś informacje dotyczące polskich wydarzeń i chciałbyś albo chciałabyś podzielić się nimi z naszymi czytelnikami, to prześlij je do nas. Mile widziane są wywiady, felietony, zdjęcia i poezja. Proszę informować nas o wszystkich wydarzeniach polonijnych.

 

 

Promuj polonię

Każdy z nas może się przyczynić do promowania Polonii w Winnipegu w bardzo prosty sposób.  Mój apel jest aby dodać dwie linie do waszej stopki (signature) aby zacząć promować Polonijne wydarzenia w Winnipegu kiedykolwiek wysyłamy maila.

Tutaj są instrukcj
e jak dodać stopkę używając Outlook Express.

Kli
knij Tools-->Options --> Signatures

Zaznacz poprzez kliknięcie
Checkbox gdzie pisze

Add signature to all outgoing messages


W pole gdzie jest napisane Edit Signature proszę wpisać.

Polonijny link Winnipegu
http://www.polishwinnipeg.com

albo

Polish Link for Winnipeg
http://www.polishwinnipeg.com


Po tym kliknij Apply

I to wszystko. Od tej pory będziemy promować polskie wydarzanie w Winnipegu automatycznie kiedy wyślemy maila do kogoś. Wszystkie programy mailowe mają taką opcję tzw. signature i sposób jej dodania będzie bardzo podobny do tego co opisałem dla Outlook Express

Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu

W cyklu Podróż dookoła Polski - ciekawe miejsca... przybliżamy najpiękniejsze miejsca w Polsce- te znane i mniej znane. Opowiadamy historię pięknych polskich miejsc, ale ponieważ Polska to nie porośnięty puszczą skansen lecz rozwijający się dynamicznie, nowoczesny kraj to pokazujemy też jak wyglądają różne zakątki Polski dziś.

INDEX

PODRÓŻ  DOOKOŁA  POLSKI - CIEKAWE  MIEJSCA - 
OSTROWIEC ŚWIETOKRZYSKI

 

 

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

 

Historia i dziedzictwo


Początki stałego osadnictwa w rejonie Ostrowca sięgają okresu neolitu. Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące, wchodzących obecnie w skład miasta, wsi Ostrów i Częstocice pochodzą z 1369 i 1374 roku. Wieś Ostrów leżała na prawym brzegu Kamiennej i należała do rodu Rawitów. U schyłku XVI wieku jej właścicielem został Jakub Gawroński herbu Rawa, który zezwolił na wymierzenie i wykarczowanie placów pod budowę domostw na terenie puszczy na lewym brzegu rzeki Kamiennej obok starej kapliczki. Wyznaczył Rynek i tak zaczęło istnieć miasto. Za datę powstania miasta przyjmuje się 1597 rok. Na przełomie XVI i XVII wieku położone tu dobra wykupił Janusz Ostrogski. Wybudował na miejscu kapliczki kościół parafialny, podzielił swe ćmielowsko-opatowskie posiadłości na mniejsze klucze. W ten sposób wyodrębniony został klucz dóbr ostrowieckich, który przetrwał w nienaruszonym stanie do połowy XIX wieku.


W wieku XVII dobra ostrowieckie przechodziły w ręce różnych rodów. Po roku 1808 nabył je Jerzy Dobrzański. Był on prawdopodobnie założycielem pierwszej kuźnicy we wsi Kuźnia (dziś w obrębie miasta), gdzie w 1813 roku założył również hutę, a ponadto był poszukiwaczem złóż węgla w okolicach Ostrowca. W latach 1837-39 po drugiej stronie Kamiennej powstała sfinansowana przez hr. Henryka Łubieńskiego, kolejnego właściciela miasta, huta zwana Klimkiewiczów (budowniczy Antoni Klimkiewicz).

W XIX wieku posiadłości nad Kamienną miały dużą wartość, która wynikała z szeroko zakrojonego programu industrializacji górnego dorzecza Kamiennej, zainicjowanego przez Bank Polski. Tworzyło się Zagłębie Staropolskie.


Powstanie styczniowe z 1863 roku pozostawiło w regionie do dziś czytelne ślady zmagań z rosyjskim zaborcą. Po uśmierzeniu powstania zaszły jednak istotne zmiany. Car uwłaszczył chłopów, miasto uległo procesowi komunalizacji. Niedługo potem huta w Klimkiewiczowie zaczęła wyróżniać się ekonomicznie spośród wielu podobnych zakładów w okolicy. Kolejny właściciel resztek dóbr ostrowieckich - Zygmunt Wielopolski - wyłączył hutę ze swych włości i założył Spółkę Akcyjną Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich. Wokół huty zaczęły rozwijać się inne pomniejsze zakłady produkcyjne, w tym przemysł materiałów ogniotrwałych i spożywczy. Zaczęła się dokonywać fuzja dwóch organizmów: starego Ostrowca i nowej osady przemysłowej Klimkiewiczowa, a tuż obok niego osady fabrycznej Częstocice z powstałą około 1839 roku cukrownią. W latach 1884/85 ze Skarżyska do Ostrowca została doprowadzona odnoga kolei Dęblińsko- Dąbrowskiej.


Na przełomie XIX i XX w. ostrowiecka huta była drugą co do wielkości w Królestwie Polskim. Rozwojowi przemysłu towarzyszył rozwój miasta. W 1827 roku Ostrowiec posiadał 270 domów i 1.768 mieszkańców, a w 1886 już 311 domów i 5.500 mieszkańców. Od końca XIX wieku nastąpił szybki rozwój miasta i podmiejskich osad fabrycznych. W tym czasie powstały m.in. dwie cegielnie, browar oraz zakład rektyfikacji spirytusu.

W 1910 roku mieszkało tu już 13,9 tys. mieszkańców (58,4% Żydów). Na przełomie 1905 i 1906 roku na terenie Ostrowca i okolicznych osad przemysłowych nastąpiło czasowe przejęcie władzy przez PPS kierowaną przez Ignacego Boernera i utworzenie tzw. Republiki Ostrowieckiej .W okresie I wojny światowej duże zniszczenia Zakładów Ostrowieckich (1915) spowodowały kryzys ekonomiczny. Przejęcie władzy z rąk okupanta austro- węgierskiego nastąpiło 3 XI 1918 roku. Odzyskanie przez Polskę niepodległości zaowocowało utworzeniem polskich struktur władzy, które przejęły kontrolę nad odradzającym się życiem w mieście.

Czas między wojnami upłynął w atmosferze porządkowania i rozwoju miasta. W drugiej połowie lat trzydziestych, gdy w skali państwa przystąpiono do budowy "trójkąta bezpieczeństwa" zwanego Centralnym Okręgiem Przemysłowym, Ostrowiec, a w nim przede wszystkim huta, zyskał szansę gwałtownego przyspieszenia gospodarczego. W 1924 roku miało miejsce poszerzenie granic miasta i wydzielenie z powiatu opatowskiego.

W okresie międzywojennym rozpoczęto budowę szeregu obiektów użyteczności publicznej, nastąpiła rozbudowa i rozwój Zakładów Ostrowieckich (m.in. produkcja wagonów kolejowych, rur lanych ośrodkowo, konstrukcji stalowych), zapoczątkowano budowę wodociągów (1939 rok). W 1939 roku Ostrowiec liczył około 30 tys. mieszkańców.

Wybuch II wojny i rządy hitlerowskich okupantów doprowadziły do katastrofalnego wyniszczenia potencjału ludzkiego ( ok. 11 tys. Żydów ostrowieckich zostało zamordowanych przez faszystów. W okresie okupacji hitlerowskiej na terenie miasta istniały obozy przejściowe dla jeńców, obóz Służby Budowlanej, getto (1941- 1943), obóz pracy dla Żydów (1943-1944). Miasto było obszarem działalności SZP, ZWZ-AK, PPR-GL-AL, PPS-WRN, NOW-NSZ; ważnym ośrodkiem walki dywersyjno-sabotażowej, wywiadowczej, produkcji broni, tajnego nauczania oraz wydawania prasy konspiracyjnej, a także miejscem licznych publicznych egzekucji. Ostrowiec został wyzwolony przez Armię Czerwoną w dniu 16 styczniu 1945 roku.

W 1954 roku do miasta przyłączono szereg podmiejskich osiedli, m.in. Denków (znany ośrodek garncarski, posiadający prawa miejskie w latach 1564-1869), czy Częstocice.


Na współczesne oblicze miasta największy wpływ miała decyzja o budowie w Ostrowcu ( na terenie Kątów Denkowskich) nowego zakładu przetwórstwa metalurgicznego. Pojawienie się tej gigantycznej inwestycji spowodowało lawinowy rozwój miasta z jego pozytywnymi i negatywnymi skutkami.

 

   

Źródło: http://www.um.ostrowiec.pl/
 

 
INDEXCopyright © Polonijny Link Winnipegu
Kopiowanie w całości jest dozwolone bez zgody redakcji pod warunkiem nie dokonywania zmian w dokumencie.

23-845 Dakota Street, Suite 332
Winnipeg, Manitoba
R2M 5M3
Canada
Phone: (204)254-7228
Toll Free US and Canada: 1-866-254-7228