24 luty 2011 | Nr 167

Powrót...

  Tworzenie się nowego porządku świata cz 19.          Index

W dzisiejszym wydaniu tłumaczenie przekazu z pozaziemskich cywilizacji do ludzkości.

 

Świadomość i Boskie połączenie      
Metatron, Luty 2011

Spisał Ramaathis-Mam

 

Rebel!Ze sfer kosmicznych promieniuję światłem boskiego płomienia, by uaktywnił się w waszych sercach i rozprzestrzenił na całą Ziemię.
Ukochani operatorzy światła, z kosmicznego teraz, w którym ja żyję, przekażę wam pełne mocy narzędzia światła - parametry świadomości i boskiego połączenia. W tej międzywymiarowej transmisji pragnę przyciągnąć waszą uwagę oraz wyzwolić moc uśpioną w waszym wnętrzu.

Ziemia znajduje się obecnie w trudnej sytuacji ze względu na ogromną ilość zaburzonych energii zgromadzonych w jej polu. Konspiracja sił inwolucyjnych objęła wszystkie sfery waszego życia społecznego. Wpływ i moc sił cienia w szczególny sposób przeniknęły do oficjalnych mediów obejmując sferę naukową, polityczną, ekonomiczną, społeczną i kulturową. Obszary te reprezentują podstawową, kluczową infrastrukturę waszego społeczeństwa, dlatego siły wsteczne już od dawna tworzą swoje strategie, by poprzez te sfery wami manipulować.

Wszelkimi środkami próbują ustanowić swą hegemonię i dominację na waszej planecie. Myślicie, że to fikcja, ale sytuacja społeczna i ekologiczna jest niepokojąca. Ma miejsce walka o władzę pomiędzy najbardziej wpływowymi grupami decydującymi teraz o losach ludzkości. Tajny Rząd, w zamian za szkodliwe i destrukcyjne technologie, zawarł potajemne umowy z siłami inwolucyjnymi sił pozaziemskich. Niektórzy naukowcy waszej planety są jego pracownikami, a ich umysły wymyślają różne strategie, by was zniewalać oraz niszczyć waszą wrażliwość i duchową świadomość. W ten sposób potajemnie wywołuje się chaos w ekosystemie i strukturze społecznej.

Celem przekazywania tych informacji nie jest niepokojenie was, a jeszcze w mniejszym stopniu powodowanie w was lęku. Pragniemy, byście byli poinformowani. Dzięki temu będziecie mogli wznieść się ponad swą naiwność i nie wybierzecie bierności myśląc, że sprawy te was nie dotyczą. Konspiracja sił cienia jest rzeczywistością. Jej dowodów nie brakuje. Ulegacie jej wpływowi pozwalając hipnotyzować się oficjalnym mediom. Współpracujecie, gdy wystawiacie się na działanie wysyłanych przez nie sygnałów. Siły inwolucyjne doskonale wiedzą jak w systematyczny sposób używać manipulacji podświadomej - środka, przy pomocy którego można uszkadzać wasze ciała emocjonalne, psychologiczne i energetyczne. Strach stanowi narzędzie podstawowe, najpotężniejszą zasadę, którą siły te posługują się, by wpływać na masy. Doskonale zdają sobie sprawę z waszej kruchości mentalnej i emocjonalnej. Korzystają z niej, by wami manipulować. Wiedzą, że niepewnośc, niepokój i zamieszanie wyczerpują waszą energię oraz wywołują niezgodę oraz oddzielenie.

Nadszedł moment, aby odzyskać swą siłę i w pełni ją sobie uświadomić; by przeciwstawić się wpływowi sił inwolucyjnych i znaleźć się całkowicie poza zasięgiem ich destrukcyjnych strategii. To, umiłowani bracia kosmosu, wymaga aktu duchowego przewrotu, jednak bez rozpętywania wojowniczych energii ani też przyjmowania agresywnej postawy. Przeciwnie, taktyka prowadząca do wydostania się z pod wpływu Mocy Cienia opiera się na uaktywnieniu świadomości i połączeniu się z boskim planem. Miasta, w których żyjecie, stanowią miejsca szczególnego upodobania tych sił. To w nich stworzono wszelkie struktury służące temu, by lepiej was kontrolować. Są nowoczesne i wyrafinowane. To w miastach siły cienia koncentrują swe energie i strategie. System społeczny doskonale umożliwia łatwe manipulowanie wami i kontrolowanie was, wy zaś służycie w ten sposób celom osobistego bogacenia się, jak również szaleństwu władzy i kontroli. Tajny Rząd wykorzystuje waszą energię, pieniądze, wiedzę jak również wrażliwość mentalną i umysłową jako żródła swego  pożywienia. Siły cienia nie popuszczą, a kryzys finansowy, który wykreowały jest tylko czubkiem góry lodowej, strategią mającą na celu odwrócić waszą uwagę oraz wzmocnić niepewność i społeczny nieporządek. Sytuacja jest rzeczywiście na tyle złożona, że może wywołać planetarny kataklizm, do którego oni się przygotowują w nadziei realizacji swych zgubnych, destrukcyjnych celów.

Duchowa integralność, ludzka godność, przeżycie waszej cywilizacji i róznorodność planetrana znajdują sie w niebezpieczeństwie. Dlatego duchowa hierarchia Galaktyki myśli o interwencji w celu przywrócenia porządku. Nie możemy pozwolić, by proces wzniesienia duchowego i narodzin Nowej Ziemi został sparaliżowany. Jest to dla nas coś oczywistego i chcielibysmy, byście również byli tego świadomi. Wy, jako duchowi działacze, reprezentujecie nadzieję - klucz do unieszkodliwiania i dezintegrowania spirali negatywności królujacej na Ziemi, oczywiście z naszą wspołpracą. Pociąga to za sobą przyjęcie swej odpowiedzialności, bez lęku, z pełnym przekonaniem o zasadności naszych słów. Moc jednej osoby, świadomej i połączonej z planem boskim oraz swym wewnętrznym światłem jest nieoceniona, ponieważ wywiera kwantowy wpływ na środowisko i innych ludzi. Dlatego zachęcamy was do zaangażowania się w uczestnictwo w planie Regeneracji Światła na planecie Ziemi.

Oto najpełniejsze mocy narzędzia pozostające do waszej dyspozycji: bycie świadomym mocy światła w was i połączenie się z boskim planem. Pociąga to za sobą pełne przekonanie i zaufanie, że Nieskończony Stwórca i duchowa hierarchia nadzorują wasze życie i waszą ewolucję, nawet jeśli ich moc jest dla was nie do pojęcia. Mimo, że sytuacja jest alarmująca i złożona, wszystko jest częscią tego samego planu mającego na celu inicjowanie i wspieranie ewolucyjnego wzniesienia waszej cywilizacji i planety. Żadna siła, żadna strategia, żadne działanie nie będą mogły zatrzymać programu poczętego i nadzorowanego przez sfery kosmicznego światła. Ważne jest, by było to dla was jasne. Powinniście w pełni uświadomić sobie konieczność uaktywnienia swego połączenia i swej świadomości. Jesteście istotami nieśmiertelnego światła obdarzonymi wrażliwością i świadomością, by móc pojąć swe boskie źródło pochodzenia oraz moc, którą otrzymujecie łącząc się z boskim planem i światłem swej Istoty Świetlistej. Żadna istota, żaden obiekt, żadna technologia nigdy nie będzie mogła uszkodzić waszej Boskiej Esencji. Dlatego nadszedł czas, by to potwierdzić, by zrozumieć, że trzeba wam odzyskać swą moc i godność istot nieśmiertelnego światła inkarnowanych w fizycznych ciałach. Jesteście kreacją i ewolucyjnym zamysłem kosmicznych ojców i nie pozwolimy siłom inwolucyjnym tego zamysłu zniweczyć.

Aby uwolnić się od wpływu psychicznego i emocjonalnego struktur inwolucyjnych, musicie odłaczyć się od oficjalnych mediów, które stanowią najskuteczniejsze narzędzie, którym siły te dysponują, by was kontrolować i destabilizować psychologicznie oraz emocjonalnie. W tym samym czasie powinniście połączyć się z alternatywnymi źródłami informacji w internecie, które stanowią prawdziwe kanały informacji tworzone przez nas z pomocą niektórych osób. Wnikliwośc jest tu niezykle istotna, ponieważ strategia inwolucyjna polega na wzmacnianiu negatywności, oddzielenia, zniewolenia psychologicznego i emocjonalnego poprzez błędne informacje skrywajace lub zniekształcajace rzeczywistość. Najbardziej skutecznym sposobem, by zachwiać moc sił inwolucyjnych, których przedstawicielami są wasze rządy ze swą polityką finansową, kulturalną, społeczną i edukacyjną, jest trzymanie się na uboczu. Nauczcie sie kultywować prosty styl życia nie identyfikując się z obrazem konsumenta znieczulonego przez szkodliwe dla umysłu, ciała i emocji produkty. To strategia polegająca na dawaniu wam maskotek.

Nadszedł czas na stworzenie planetarnej sieci światła, w której dominuje empatia, szacunek oraz solidarne i braterskie współdziałanie; w której ważne jest, by być uczciwym i wibrować zgodnie z paradygmatami duchowego wzniesienia. Konflikty ego muszą się zakończyć, ponieważ celem stać się ma dobro wspólne oraz bezinteresowna, braterska służba dla innych. Wasz styl życia i zachowanie powinny być zgodne z zasadami duchowego wznoszenia, by maski ego rozpuściły się, a duchowa hipokryzja przemieniła się w akty szczerości i ewolucyjnej integralności.

Gdy jesteście świadomi swej duchowej tożsamości, działacie w miłości oraz służbie dla innych respektując życie, wibrujecie w harmonii i synergii z wszechświatem oraz Bogiem. Nie ma tu miejsca na osobiste interesy, konieczne natomiast jest rozpuszczanie dysfunkcyjnych schematów i sytuacji, które nie sprzyjają integralności, pokorze i bezinteresownej służbie. Czasy egocentryzmu zakończyły się, jeśli rzeczywiście pragniecie przejawiać swe boskie pochodzenie i być dopuszczeni do gry kosmicznej ewolucji jako istoty światła, którym udało się dokonać transmutacji swych archaicznych instynktów i wojowniczych zachowań. Świadomość i połączenie z boskim planem są środkami i prawem danym wam przez waszych Kosmicznych Rodziców, a więc zróbcie z nich użytek. Skończcie już z nieświadomością, nieodpowiedzialnością, z poczuciem bycia ofiarą, by światło, harmonia i braterska spójność rozprzestrzeniły się na planecie. To wy wybieracie i uruchamiacie to, czego pragniecie doświadczyć i czym chcecie być w każdym momencie w zależności od waszych celów i pragnień. Jesteście dynamicznym, kreatywnym światłem. Gdy przywołujecie ten aspekt Siebie i wchodzicie w komunikację z boskim planem, otrzymujecie łaskę i moc, by dokonywać transmutacji negatywności oraz rozptrzestrzeniać wszędzie światło i bezinteresowną miłość. Dlatego apelujemy o uświadomienie sobie spoczywajacej w was mocy i duchowej wrażliwości, o połączenie się z prądem światła emanujacego z najwyższego planu wszechświata, gdzie rezyduje Bóg.

Jesteśmy blisko was. Naszym pragnieniem i celem jest, byście odkryli to, kim jesteście i dlaczego znajdujecie się na Ziemi - ram ewolucyjnych, które pozwalają wam odzyskać swój boski, nieśmiertelny status. Światło i boska moc są do waszej dyspozycji. Wystarczy byście tylko je przywoływali, uaktywniali i korzystali z nich kultywując budujące myśli, emanując harmonijnymi komunikatami, łącząc się z Boskością i kochając Ją. Jest źródłem inspiracji, życia i wewnetrznej transformacji. Anioły i królestwo Boże są w was. Wystarczy, byście tylko weszli w przestrzeń swego serca, a odkryjecie światło i miłość, które zostały tam zdeponowane, byście wibrowali w świadomości, harmonii i synergii z całym życiem i ewolucją.Tłumaczyła Anna Burakowska
Tekst zaczerpnięto ze strony Wydawnictwa Nameya za zgodą jego WYdawcy
Zdjęcie / photo credit: flickr / MiiiSH - Rebel - Courtesy of Creative Commons Licence   

Jeżeli rezonujesz  na słowa "weszli w przestrzeń serca", mogą Cię zainteresować teksty poświęcone sztuce wchodzenia w tę przestrzeń publikowane na stronie
Wingmakers - zajrzyj i poczytaj :)


 


Powrót...

Zapisz się na naszą listę
Email
Imie i nazwisko

 

 

Spis Książek Biblioteki SPK
Polsat Centre
Człowiek Roku 2008

 

Polskie programy telewizyjne w Twoim domu 17 kanałów

TVP1, TVP2, TVN, TVN24, TVN7, Polsat, Polsat2 ,TV Polonia, TVPuls, Eurosport, Polsatsport, Discovery, History, Cartoon, TV4, Viva,TRWAM

IPMG to system który umożliwi Ci stały odbiór tych programów To nie jest Slingbox czy Hava Potrzebny Telewizor, IPMG box, Router i internet
Box kosztuje 200CDN, miesięczna opłata 50CDN i jednorazowa opłata za aktywacje 50CDN Dzwoń na
282-2090 do Janusza  

 

 

Czyszczenie Wentylacji
Duct cleaning


1485 Wellington Avenue
Winnipeg, MB, R3E OK4
Phone: (204) 284-6390
Cell: (204) 997-2000
Fax: (204) 284-0475
email

clean@advancerobotic.com

Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę


 


Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę


 Irena Dudek zaprasza na zakupy do Polsat Centre Moje motto: duży wybór, ceny dostępne dla każdego, miła obsługa. Polsat Centre217 Selkirk Ave Winnipeg, MB R2W 2L5, tel. (204) 582-2884

Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę


 

 Polskie programy telewizyjne w Twoim domu 16 kanałów

TVP1, TVP2, TVN, TVN24, TVN7, Polsat, Polsat2 ,TV Polonia, TVPuls, Eurosport, Polsatsport, Nsport, AXN/Discovery, Boomerang, TV4,

Viva IPMG to system który umożliwi Ci stały odbiór tych programów To nie jest Slingbox czy Hava Potrzebny Telewizor, IPMG box, Router i internet
Box kosztuje 200CDN, miesięczna opłata 50CDN i jednorazowa opłata za aktywacje 50CDN Dzwoń na
282-2090 do Janusza


 189 Leila Ave
WINNIPEG, MB R2V 1L3
PH: (204) 338-9510 

 

Kliknij tutaj, aby wejść na stronę gdzie można ściągnąć nagrania HYPERNASHION za darmo!!!

 


 

Royal Canadian Legion
Winnipeg Polish Canadian Branch 246
1335 Main St.
WINNIPEG, MB R2W 3T7
Tel. (204) 589-m5493

 


 

 

189 Leila Ave
WINNIPEG, MB R2V 1L3
PH: (204) 338-9510

“Klub 13”
Polish Combatants Association Branch #13
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #13
1364 Main Street, Winnipeg, Manitoba R2W 3T8
Phone/Fax 204-589-7638
E-mail: club13@mts.net
www.PCAclub13.com


 

Zapisz się…
*Harcerstwo
*Szkoła Taneczna S.P.K. Iskry
*Zespół Taneczny S.P.K. Iskry
*Klub Wędkarski “Big Whiteshell”
*Polonijny Klub Sportowo-Rekreacyjny