Polonia Winnipegu
 Numer 92

17 września 2009      Archiwa Home Kontakt

Wydawca


Bogdan Fiedur
Bogdan Fiedur
 

 

zapisz Się Na Naszą listę


Proszę kliknąć na ten link aby dotrzeć do formularza gdzie można zapisać się na listę dystrybucyjną i w przyszłości otrzymywać biuletyn bezpośrednio od nas.

Aby zapisać się szybko bez wypełniania formularza, proszę wysłać E-mail bez żadnego tekstu poprzez kliknięcie tego linku.

 

 

Przyłącz się

Jeśli masz jakieś informacje dotyczące polskich wydarzeń i chciałbyś albo chciałabyś podzielić się nimi z naszymi czytelnikami, to prześlij je do nas. Mile widziane są wywiady, felietony, zdjęcia i poezja. Proszę informować nas o wszystkich wydarzeniach polonijnych.

 

 

Promuj polonię

Każdy z nas może się przyczynić do promowania Polonii w Winnipegu w bardzo prosty sposób.  Mój apel jest aby dodać dwie linie do waszej stopki (signature) aby zacząć promować Polonijne wydarzenia w Winnipegu kiedykolwiek wysyłamy maila.

Tutaj są instrukcj
e jak dodać stopkę używając Outlook Express.

Kli
knij Tools-->Options --> Signatures

Zaznacz poprzez kliknięcie
Checkbox gdzie pisze

Add signature to all outgoing messages


W pole gdzie jest napisane Edit Signature proszę wpisać.

Polonijny link Winnipegu
http://www.polishwinnipeg.com

albo

Polish Link for Winnipeg
http://www.polishwinnipeg.com


Po tym kliknij Apply

I to wszystko. Od tej pory będziemy promować polskie wydarzanie w Winnipegu automatycznie kiedy wyślemy maila do kogoś. Wszystkie programy mailowe mają taką opcję tzw. signature i sposób jej dodania będzie bardzo podobny do tego co opisałem dla Outlook Express

Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu

W cyklu Podróż dookoła Polski - ciekawe miejsca... przybliżamy najpiękniejsze miejsca w Polsce- te znane i mniej znane. Opowiadamy historię pięknych polskich miejsc, ale ponieważ Polska to nie porośnięty puszczą skansen lecz rozwijający się dynamicznie, nowoczesny kraj to pokazujemy też jak wyglądają różne zakątki Polski dziś.

INDEX

PODRÓŻ  DOOKOŁA  POLSKI - CIEKAWE  MIEJSCA - 
STARGARD SZCZECIŃSKI

 

 

STARGARD SZCZECIŃSKI 

 

 

Stargard Szczeciński postrzegany jest przez turystów jako "Klejnot Pomorza Zachodniego" i rzeczywiście nim jest ze względu na dobrze zachowane zabytki oraz unikalny krajobraz. Nagromadzenie oraz klasa stargardzkich zabytków sprawiły, że Miasto Stargard Szczeciński znalazło się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.

Projekt "Europejski Szlak Gotyku Ceglanego" powstał w ramach programu Interreg III B. Szlak prezentuje dziedzictwo architektury gotyku ceglanego w miastach położonych w basenie Morza Bałtyckiego. Członkami projektu są 34 miasta z 7 krajów: Danii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji, w tym od 19 lipca 2006 r. również Miasto Stargard Szczeciński. Krocząc po szlaku można odkryć nie tylko fascynujący świat gotyku ceglanego, ale także przepiękne legendy, ciekawostki z przeszłości oraz malownicze krajobrazy.

Stargard Szczeciński jest miastem, gdzie odnajdziesz liczne ślady pomorskiej historii. I to w okazałej postaci, mimo kataklizmów, jakie dotknęły ten gród. Strzelisty, szlachetny gotyk kościołów to dowód ludzkiego geniuszu. Zwłaszcza monumentalna, ale i subtelna architektura Kolegiaty Mariackiej.

 

Kolegiata NMP Królowej Świata

Najcenniejszy zabytek Pomorza Zachodniego i Środkowego, jednocześnie najpiękniejszy, gotycki, ceglany kościół w Polsce. Inspiracja dla twórców dziesiątków budowli w minimum trzech krajach. Początek budowy w 1292 r., obecna bryła w kształcie z XIV-XV w. Dwuwieżowa bazylika z wieńcem kaplic w obejściu chóru. Typ hanzeatyckiej katedry miejskiej, reprezentowany jedynie w największych miastach Pobrzeża Bałtyku. Koronkowe, ceramiczne zdobienia elewacji; oryginalny wystrój wież - tzw. blenda stargardzka, unikalna galeryjka tryforyjna w prezbiterium podnoszą dodatkowo klasę dzieła. Wnętrze, po licznych zniszczeniach obiektu uboższe: ołtarz z 1663 r., malowidła ścienne (XV-XVIII w.), epitafia, ołtarze, obramowania wejść do kaplic (XVIII w.), witraże (XIX-XX w.).


 

 Zachowany w dużych fragmentach system imponujących fortyfikacji świadczy o bogactwie, ale i o przezorności mieszczan tego hanzeatyckiego miasta. Rzeka Ina, stargardzkie planty okalające Stare Miasto, ratusz, kamieniczki - przyciągają urodą i nastrojem. Zniszczenia wojenne zrównały z ziemią niemal całe dawne miasto. Nie ostały się piękne kamienice zawarte w obrębie murów obronnych. Szczęśliwie odbudowano to, co najważniejsze. Dzięki temu panorama Stargardu, ciekawa dla wszystkich, a bliska sercu każdego stargardzianina, nadal przypomina tę sprzed lat.

Ratusz

Wznoszony w kilku etapach od połowy XIII w. Pierwotnie hala targowa. W końcu XIV w. powstał w tym miejscu największy na Pomorzu Ratusz o wym. ok. 56x17 m, który spłonął w 1540 r. W latach 1540–1569 został odbudowany i otrzymał m. in. późnogotycki zachodni szczyt pokryty maswerkiem. Dekoracja maswerkowa stała się inspiracją dla nieistniejącej architektury stargardzkiej apteki „Pod Lwem” i kamienicy na rogu ulic Grodzkiej i Kramarskiej. Ratusz, mieszczący także archiwum miejskie, został ponownie zniszczony w wielkim pożarze miasta 1635 w roku. Po tym kataklizmie powstał szczyt wschodni Ratusza, który również  stał się inspiracją dla kamienic mieszczańskich położonych dawniej przy ul. Płatnerzy, Kuśnierzy, Szewskiej i Pocztowej. Po stronie południowej, w miejscu obecnej klatki schodowej, znajdowała się wieża, pełniąca w okresie nowożytnym funkcje tymczasowego aresztu. W końcu XIX w. regotyzowano bryłę budynku wprowadzając nieistniejące wcześniej detale. Ratusz został zniszczony w 1945 r. Odbudowany w latach 1948–1961 jest obecnie siedzibą Rady Miejskiej i niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego.
 

Kościół św. Jana Chrzciciela

Pierwotnie salowa kaplica joannicka wzniesiona po połowie XIII wieku. Od 1408 r. rozpoczęto budowę wieży i korpusu nawowego, przekształcając świątynię w trójnawową halę z jednonawowym prezbiterium, wzniesionym w miejscu kaplicy joannickiej. Wieża otrzymała wystrój w typie „blendy stargardzkiej”, zaczerpniętej z rozwiązań wieży północnej obecnej kolegiaty NMP. W końcu XV wieku rozbudowano prezbiterium, które otrzymało obejście i wieniec kaplic z zakrystią. W jednej z kaplic sklepienie kryształowe, które najbliższe analogie posiada w klasztorze dominikańskim w Myśliborzu. W 1540 r. i 1697 r. wskutek wichury runął hełm wieży kościoła świętojańskiego, niszcząc częściowo bryłę kościoła. Podczas wielkiego pożaru miasta w 1635 r. kościół wraz z kilkunastoma domami wokół ocalał. W latach 1892–1893 wzniesiono neogotycki hełm wieży, której wysokość całkowita osiągnęła 99 m. We wnętrzu wieży zachowała się tablica erekcyjna z 1408 r. oraz wielki dzwon z 1464 r. o wadze blisko 3500 kg. W kościele uwagę zwracają m. in. fragmenty późnogotyckich stalli z dawnego kościoła augustiańskiego, trzy płyty nagrobne z XVII wieku umieszczone w jednej z kaplic obejścia prezbiterium.

 

Basteja

Została wzniesiona w XVI wieku z myślą o nowym sposobie obrony obwarowań miejskich, opartym o broń palną. W tym celu w ścianach obwodowych rozmieszczono liczne otwory strzelnicze, szczelinowe i kluczowe. Na górze budowli znajdowała się platforma do ustawiania armat. W XIX wieku basteja przestała spełniać funkcję obronne. Podwyższono ją o jedno piętro i adaptowano na mieszkania, które między innymi zajmowała straż więzienna. W 1945 roku basteja uległa zniszczeniu i przez kilka dziesięcioleci stanowiła ruinę. Odbudowano ją w latach 1979 – 1980. Jej wnętrze przystosowano wtedy do potrzeb placówki muzealnej.

 

 

Brama Młyńska

Brama Młyńska, zwana również Portową oraz Wodną, została zbudowana prawdopodobnie w pierwszej połowie XV wieku. Nazwa bramy nawiązuje do młyna miejskiego, ktory do połowy XVIII w. wznosił się bezpośrednio nad rzeką. Brama Młyńska od wieków stanowiła symbol miasta. Jej sylwetka była licznie przedstawiana na pieczęciach miejskich i cechowych, a ponadto była jednym z elementów dawnego herbu miejskiego. Ze względu na oryginalną, rzadko spotykaną architekturę i pełnioną w średniowieczu funkcję, stanowi unikat w skali europejskiej.

 

 


Arsenał

Został wzniesiony na planie prostokąta około 1500 r. Ściany z cegły o nieregularnym układzie zostały udekorowane pasami rombowymi układanymi z cegły zendrówki. Pierwotnie budynek arsenału przeznaczony był o wytwarzania, przechowywania i naprawy broni oraz sprzętu wojskowego. W XIX wieku służył jako więzienie kryminalne. W początkach XX wieku budynek został zniszczony. Zabezpieczono go dopiero w 1936 r. W latach 1974 – 1977 arsenał został odbudowany z przeznaczeniem na stargardzki Oddział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego. Zrekonstruowano schodkowe szczyty, wykonano nowy, dwuspadowy dach z lukarnami doświetlającymi użytkowe poddasze, wnętrze podzielono na dwie kondygnacje. Po rekonstrukcji obiektu, jego architektura zewnętrzna przypomina średniowieczne budowle gotyckie.


Inne atrakcje miasta
Muzeum Stargard

Muzeum poświęcone historii miasta i okolic. Do muzeum należą także liczne zabytki miejskie jak np: Baszta Morze-Czerwone, którą można zwiedzać.

U wylotu ul. Szczecińskiej, obok ronda 15. Południk już od lat międzywojennych stoi kamienny obelisk informujący o tym, że w pobliżu tego miejsca przez Stargard przebiega 15 południk szerokości geograficznej wschodniej.

W Stargardzie i okolicach są sprzyjające warunki do uprawiania różnych form turystyki aktywnej, np. żeglowania, nurkowania, jeździe konnej lub na rowerze lub nawet grze w golfa.
 

 
INDEXCopyright © Polonijny Link Winnipegu
Kopiowanie w całości jest dozwolone bez zgody redakcji pod warunkiem nie dokonywania zmian w dokumencie.

23-845 Dakota Street, Suite 332
Winnipeg, Manitoba
R2M 5M3
Canada
Phone: (204)254-7228
Toll Free US and Canada: 1-866-254-7228