Polonia Winnipegu
 Numer 99

5 listopada 2009      Archiwa Home Kontakt

Wydawca


Bogdan Fiedur
Bogdan Fiedur
 

 

zapisz Się Na Naszą listę


Proszę kliknąć na ten link aby dotrzeć do formularza gdzie można zapisać się na listę dystrybucyjną i w przyszłości otrzymywać biuletyn bezpośrednio od nas.

Aby zapisać się szybko bez wypełniania formularza, proszę wysłać E-mail bez żadnego tekstu poprzez kliknięcie tego linku.

 

 

Przyłącz się

Jeśli masz jakieś informacje dotyczące polskich wydarzeń i chciałbyś albo chciałabyś podzielić się nimi z naszymi czytelnikami, to prześlij je do nas. Mile widziane są wywiady, felietony, zdjęcia i poezja. Proszę informować nas o wszystkich wydarzeniach polonijnych.

 

 

Promuj polonię

Każdy z nas może się przyczynić do promowania Polonii w Winnipegu w bardzo prosty sposób.  Mój apel jest aby dodać dwie linie do waszej stopki (signature) aby zacząć promować Polonijne wydarzenia w Winnipegu kiedykolwiek wysyłamy maila.

Tutaj są instrukcj
e jak dodać stopkę używając Outlook Express.

Kli
knij Tools-->Options --> Signatures

Zaznacz poprzez kliknięcie
Checkbox gdzie pisze

Add signature to all outgoing messages


W pole gdzie jest napisane Edit Signature proszę wpisać.

Polonijny link Winnipegu
http://www.polishwinnipeg.com

albo

Polish Link for Winnipeg
http://www.polishwinnipeg.com


Po tym kliknij Apply

I to wszystko. Od tej pory będziemy promować polskie wydarzanie w Winnipegu automatycznie kiedy wyślemy maila do kogoś. Wszystkie programy mailowe mają taką opcję tzw. signature i sposób jej dodania będzie bardzo podobny do tego co opisałem dla Outlook Express

Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu

W cyklu Podróż dookoła Polski - ciekawe miejsca... przybliżamy najpiękniejsze miejsca w Polsce- te znane i mniej znane. Opowiadamy historię pięknych polskich miejsc, ale ponieważ Polska to nie porośnięty puszczą skansen lecz rozwijający się dynamicznie, nowoczesny kraj to pokazujemy też jak wyglądają różne zakątki Polski dziś.

INDEX

PODRÓŻ  DOOKOŁA  POLSKI - CIEKAWE  MIEJSCA - 
ZAMOŚĆ

 

 

ZAMOŚĆ 


 


ODKRYWAMY ZAMOŚĆ


Ratusz

Na południowo - wschodnim skraju Wyżyny Lubelskiej leży Zamość, miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, polska renesansowa perła architektury, uhonorowany tytułem jednego z 7 cudów Polski w plebiscycie "Rzeczpospolitej". To przykład jednego z najwspanialszych w Europie "miasta idealnego" opartego na wzorach włoskiej urbanistyki renesansowej.

Zwiedzanie Zamościa proponujemy rozpocząć od środka czyli od Rynku Wielkiego, jednego z najwspanialszych XVI wiecznych placów Europy otoczonego rzędami wspaniałych barwnych kamieniczek z podcieniami, dzięki którym Zamość zyskał przydomek "miasta arkad". Nad Rynkiem góruje zamojski Ratusz, wysoka 52 m wieża i szerokie schody od frontu są wizytówką Zamościa.

Kolejną atrakcją Starego Miasta jest Katedra Zamojska - prawdziwa perła, z zewnątrz niepozorna, całe swe piękno odsłania w środku.

W XVIII wieku Zamość stanowił istny tygiel wyznaniowy, funkcjonowało tu aż 8 świątyń: 6 kościołów katolickich, synagoga żydowska i cerkiew grecka.

Zamość zachwyca również gmachem dawnej Akademii Zamojskiej, trzeciej w XVI - wiecznej Polsce po Krakowie i Wilnie, wyższej uczelni a także Pałacem Zamoyskich - przepiękną rezydencją z XVI wieku.

Bogatą i barwną przeszłość miasta przybliżają ekspozycje zamojskich muzeów.

Zamość tętni również bogatym życiem kulturalnym, które dostarcza miłych i niezapomnianych wrażeń.

Turysta, studiując mapę, łatwo odkryje, że Zamość, to brama otwarta ku malowniczemu Roztoczu, jednej z najpiękniejszych krain geograficznych. A w kierunku wschodnim rozciągają się turystycznie jeszcze w niewielkim stopniu rozpoznane, niezwykle piękne okolice doliny Bugu, ostatniej dzikiej rzeki Europy.

Zamość jest więc sercem Zamojszczyzny, jej ważnym centrum gospodarczym, kulturalnym, turystycznym i usługowym.

Zamość oczarował już niejednego turystę, osobliwy urok architektury gwarantuje niezapomniane wspomnienia.

Co warto zobaczyć

RYNEK WIELKI

Jest jednym z piękniejszych XVI-wiecznych reprezentacyjnych placów w Europie. W każdej pierzei Rynku znajduje się zespół podcieniowych kamienic mieszczańskich. Rynek Wielki jest placem idealnie kwadratowym o wymiarach 100 x 100 m. Na rynku krzyżują się pod kątem prostym dwie główne osie zespołu staromiejskiego. fot. Marek Jawor

Oś podłużna o długości 600 m przebiega zgodnie z kierunkiem wschód - zachód, od bastionu VII do rezydencji Zamoyskich. Oś poprzeczna licząca 400 m przebiega z północy na południe, łącząc Rynek Wielki z rynkami: Solnym i Wodnym.


RYNEK SOLNY

RYNEK WODNY

ARSENAŁ

Wzniesiony przez Bernarda Morando w latach 1582-1584 usytuowany na północ od pałacu był jedną z pierwszych budowli publicznych w mieście. Budynek ma dł. 63 m.
Na niskie piętro prowadzą zewnętrzne schody umieszczone nad portalem. Obecnie siedziba - Muzeum Barwy i Oręża.

Na parterze ulokowano stałą ekspozycję XVII wiecznej zbrojowni tj. białej broni, uzbrojenie, armaty oraz wystawę obrazującą historię twierdzy Zamość wraz z modelem miasta.

PARK MIEJSKI

Jest czołowym modernistycznym założeniem zieleni w Polsce. Powstał na terenach pofortecznych w latach 1919-1926, wg konkursowego projektu opracowanego przez Waleriana Kronenberga.

Park o pow. 11,2 ha swoim zasięgiem obejmuje bastion IV, wał ziemny rawelinu, słoniczoło, bastion VII i fosę. Posiada częściowo geometryczny układ powiązany osiami z miastem. Główne elementy układu to dwa skrzyżowane tzw. partery.
 

PAŁAC ZAMOYSKICH

 Pierwotna rezydencja wzniesiona przez Jana Zamoyskiego w latach 1579-1586 wg projektu Bernarda Morando, zamykała od zachodu główną oś miasta, od którego oddzielona została własnymi bastejowymi obwarowaniami. Pałac stanowił jednopiętrowy budynek „przedni" o długości 60 m, który posiadał o frontu monumentalne dwuskrzydłowe schody prowadzące na I piętro. Nad pałacem górowała czworoboczna wieża - belweder z tarasem widokowym. W XVIII w. rezydencja uległa późnobarokowej przebudowie. Obniżoną i pozbawioną attyki wieżę zwieńczono trójkątnym szczytem z rzeźbami na narożach. Korpus pałacu otrzymał wyniosłe dachy mansardowe i został połączony piętrowymi galeriami z oficynami tylnymi. Od frontu dobudowano dwa boczne pawilony oraz długie parterowe oficyny. Od 1809 r zespół przestał być siedzibą ordynatów i w 1821r sprzedano go wraz z miastem Skarbowi Państwa. Bogate niegdyś wyposażenie uległo zniszczeniu w trakcie przebudowy dokonanej po 1831 r. na szpital wojskowy. Po uzyskaniu niepodległości w 1918r. pomieszczenia pałacu przekazano instytucjom sądowym.

ROTUNDA - Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny

Działobitnia wzniesiona w latach 1825-31 jako stanowisko obronne wysunięte na 500 m na południe od murów miasta. Potężne mury w kształcie pierścienia o średnicy 54 m z dziedzińcem wewnętrznym są wysokie na 9,5 m i zaopatrzone w okna strzelnicze. Działobitnię łączyła z miastem osłonięta wałami droga, którą otaczała fosa o szer. ok. 6 m. Do 1939r. obiekt pełnił rolę prochowni. W 1940r. urządzono tu więzienie śledcze gestapo dla przedstawicieli inteligencji z Zamojszczyzny. Wg szacunkowych danych rozstrzelano i spalono tu ciała ok. 8 tys. więźniów. Na cmentarzu wokół Rotundy spoczywają prochy ponad 45 tys. osób. W kwietniu 1947 r. otwarto Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyny - Muzeum Rotunda.

Źródło: http://www.zamosc.pl/?get=page,,26

 
INDEXCopyright © Polonijny Link Winnipegu
Kopiowanie w całości jest dozwolone bez zgody redakcji pod warunkiem nie dokonywania zmian w dokumencie.

23-845 Dakota Street, Suite 332
Winnipeg, Manitoba
R2M 5M3
Canada
Phone: (204)254-7228
Toll Free US and Canada: 1-866-254-7228