Polonia Winnipegu
 Numer 71

23kwietnia 2009        Archiwa Home Kontakt

Wydawca


Bogdan Fiedur
Bogdan Fiedur
 

 

zapisz Się Na Naszą listę


Proszę kliknąć na ten link aby dotrzeć do formularza gdzie można zapisać się na listę dystrybucyjną i w przyszłości otrzymywać biuletyn bezpośrednio od nas.

Aby zapisać się szybko bez wypełniania formularza, proszę wysłać E-mail bez żadnego tekstu poprzez kliknięcie tego linku.

 

 

Przyłącz się

Jeśli masz jakieś informacje dotyczące polskich wydarzeń i chciałbyś albo chciałabyś podzielić się nimi z naszymi czytelnikami, to prześlij je do nas. Mile widziane są wywiady, felietony, zdjęcia i poezja. Proszę informować nas o wszystkich wydarzeniach polonijnych.

 

 

Promuj polonię

Każdy z nas może się przyczynić do promowania Polonii w Winnipegu w bardzo prosty sposób.  Mój apel jest aby dodać dwie linie do waszej stopki (signature) aby zacząć promować Polonijne wydarzenia w Winnipegu kiedykolwiek wysyłamy maila.

Tutaj są instrukcj
e jak dodać stopkę używając Outlook Express.

Kli
knij Tools-->Options --> Signatures

Zaznacz poprzez kliknięcie
Checkbox gdzie pisze

Add signature to all outgoing messages


W pole gdzie jest napisane Edit Signature proszę wpisać.

Polonijny link Winnipegu
http://www.polishwinnipeg.com

albo

Polish Link for Winnipeg
http://www.polishwinnipeg.com


Po tym kliknij Apply

I to wszystko. Od tej pory będziemy promować polskie wydarzanie w Winnipegu automatycznie kiedy wyślemy maila do kogoś. Wszystkie programy mailowe mają taką opcję tzw. signature i sposób jej dodania będzie bardzo podobny do tego co opisałem dla Outlook Express

Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu


 

XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii


 

XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

6 - 8 czerwiec 2009 r.

 

Szanowni Państwo

 

Jest nam niezmiernie miło zapowiedzieć już po raz 13  Światową Konferencję Gospodarczą Polonii.  Tegoroczna Konferencja odbędzie się w terminie: 6 – 8 czerwiec, i jak przez kilka ostatnich lat będzie składała się z dwóch części:

- część warszawska – obrady plenarne - przeprowadzone będą 6 czerwca br. w reprezentacyjnym obiekcie NOT - Warszawski Dom Technika,

- część regionalna – obrady panelowe – przeprowadzone będą 7 i 8 czerwca w mieście Toruniu, województwo Kujawsko-Pomorskie.

Podstawowym celem organizacji Światowych Konferencji Gospodarczych Polonii jest tworzenie przyjaznej platformy informacyjno-promocyjnej oraz wypracowanie wielowariantowych płaszczyzn bezpośredniej współpracy pomiędzy biznesem polskim, a środowiskami gospodarczymi krajów osiedlenia Polonii.

Nasze doświadczenie pokazuje, że Światowe Konferencje Gospodarcze Polonii bardzo często owocują wieloma konkretnymi przedsięwzięciami i nowymi inicjatywami.

Światowe Konferencje Gospodarcze Polonii to:

• miejsce i czas na konstruktywne dyskusje – wymiana informacji o istniejących możliwościach, problemach i sposobach pokonywania barier w prowadzeniu działalności na międzynarodową skalę;

• możliwość znalezienia partnera, inwestora do prowadzenia działalności na terenie Polski oraz na rynkach międzynarodowych;

• dialog prowadzony w przyjaznej atmosferze z przedstawicielami najwyższych władz państwowych, samorządowych – jako gospodarzy kraju, regionu lokalizowania nowych, przyszłych inwestycji;

• bezpośrednie spotkania przedsiębiorców z ponad 40 krajów świata.

 

XIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

odbywać się będzie pod hasłem:

Partnerstwo dla Rozwoju

Ufamy, że tegoroczna Konferencja – tak jak dotychczasowe, będzie miejscem konstruktywnych dyskusji, swobodnej wymiany poglądów oraz ciekawym forum spotkań biznesowych osób z całego świata. Pragniemy, aby z Konferencji uczestnicy wyszli usatysfakcjonowani, bogatsi o konkretną merytoryczną wiedzę w zakresie poruszanej tematyki, a nade wszystko – zainspirowani do działania.

Dotychczasowe spotkania zgromadziły przeszło 5000 krajowych i zagranicznych (zwłaszcza  polonijnych ) przedsiębiorców z ponad 40 krajów świata ( m.in. Kanady, RPA, Tajlandii, Japonii, Brazylii,  Francji, Niemiec,  Wielkiej Brytanii, Litwy, Ukrainy,  Arabii Saudyjskiej, USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich ) przyczyniając się do wymiany doświadczeń i nawiązania międzynarodowej współpracy gospodarczej. Wysoką pozycję Konferencji potwierdza udział przedstawicieli najwyższych władz państwowych – Sejmu, Senatu oraz Rady Ministrów. Merytoryczne dyskusje w tak wiarygodnym gronie, są bardzo cenione przez uczestników Konferencji oraz zapewniają ogromne zainteresowanie mediów krajowych i zagranicznych.

 

Założenia merytoryczne Konferencji:

Ponieważ promocja Polski w środowisku międzynarodowego biznesu jest ściśle związana z promocją i rozwojem Regionów, pragniemy zaprezentować nasz kraj od tej właśnie strony. Będziemy pokazując dotychczasowe osiągnięcia wskazywali konkretne możliwości inwestycyjne. Poruszane będą również zagadnienia związane z rozwojem regionalnym, m.in. w kontekście polityki finansowej prowadzonej przez Unię Europejską, promocją Polski i jej regionów oraz turystyką.

Innym ważnym tematem będą inwestycje – obecni na Konferencji przedstawiciele samorządów podzielą się swoją wiedzą w tym zakresie – będzie więc mowa o ułatwieniach i ulgach jakie przewidują władze samorządowe poszczególnych regionów dla inwestycji zagranicznych na ich terenie.

Kolejną sferą zagadnień będzie wizerunek Polski i polskich marek na świecie. Zostaną przedstawione przykłady rozwijających się i dobrze promowanych polskich firm, a także poruszymy tematykę handlu międzynarodowego, kierunków rozwoju polskiego rynku nieruchomości oraz warunków sukcesu inwestycyjnego w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo – Wschodniej, co powinno mieć istotne znaczenie dla szeroko pojętego środowiska inwestorskiego.

Równie ważnym jak poprzednie tematy będzie turystyka i jej wieloaspektowe formy promocji. Ten temat zostanie potraktowany w Programie Ramowym Konferencji w sposób priorytetowy i w konsekwencji powinien przyczynić się do wygenerowania znaczącego dla regionu kujawsko-pomorskiego ruchu turystycznego.

Swoistym podsumowaniem ww. tematów będzie zaprezentowanie możliwości pozyskania kapitału w ramach współfinansowanych przez Unię Europejską Projektów, możliwych do realizacji w ramach poszczególnych Programów, które zapewniają Polsce środki na niespotykaną w naszej historii skalę.

Silną stroną naszych Konferencji jest fakt, że w dyskusji biorą udział przedstawiciele struktur państwowych i samorządowych oraz wybitni znawcy poruszanych zagadnień, którzy przedstawiają nie tylko teoretyczne ujęcie tematów, ale i ich wymiar praktyczny.

     Po zmianie formuły Konferencji, która od 2004 r. przybrała formę bardziej regionalną niż warszawską, Program Ramowy Konferencji każdorazowo opracowywany jest wspólnie z gospodarzami regionu, który został wyłoniony przez Organizatorów do reprezentowania Polski w kolejnej edycji Konferencji. Takie podejście - jak wykazuje praktyka, pozwala włodarzom, podejmującym się roli gospodarza Konferencji, na takie zaprezentowanie swojego regionu, który w sposób spójny i kompleksowy, uwzględniający wieloaspektowe kierunki rozwoju, zapewni zrealizowanie ich wytyczonych i zaplanowanych celów promocyjno-rozwojowych.

Dla zapewnienia powagi oraz prestiżu tegorocznej Konferencji udało nam się pozyskać Wicepremiera, Ministra Gospodarki – Waldemara Pawlaka, który swoim referatem – z mottem przewodnim „Partnership for prosperity”  - zainauguruje nasze spotkanie, przedstawiając oczekiwania oraz preferowane przez Rząd kierunki rozwoju i inwestycji z tym związanych.

Partnerami merytorycznymi części warszawskiej są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, reprezentowane w osobie Podsekretarza Stanu – Pani Katarzyny Sobierajskej oraz Polska Organizacja Turystyczna, którą reprezentować będzie, Prezes – Pan  Rafał Szmytke.

Gospodarz części regionalnej – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - przygotowuje wieloaspektową prezentację swojego regionu, wskazując na jego znaczący udział na inwestycyjnej mapie naszego kraju.

Nadmieniamy, że współorganizatorem tegorocznej Konferencji oprócz województwa Kujawsko-Pomorskiego jest Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, a współgospodarzem uroczystej kolacji integracyjnej, która odbędzie się w Centralnej Bibliotece Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu – Związek Rzemiosła Polskiego. Oprawę kulinarną przygotowuje Polska Akademia Sztuki Kulinarnej – Sponsor gastronomii. Naszym Partnerem strategicznym jest po raz kolejny Polsko-Polonijny Klub Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, a głównym Partnerem medialnym została Polska Agencja Prasowa (PAP).

Przekazując Państwu powyższą informację mamy nadzieje, że pozwoli ona podjąć Wam pozytywną decyzję związaną z uczestnictwem w obradach XIII Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, przyczyniając się do promocji Polski i naszej polskiej przedsiębiorczości na świecie.

 

Zgłoszenia uczestnictwa oraz wszelkie pytania, związane z organizacją oraz przebiegiem Konferencji proszę kierować na adres: biuro@fundacjapolonia.pl lub fax: +48-22 / 841-14-77.

 

Łącząc pozdrowienia pozostaję z szacunkiem – Zbigniew L. Olszewski – Prezes

                                                                                           Fundacja Polonia

 Copyright © Polonijny Link Winnipegu
Kopiowanie w całości jest dozwolone bez zgody redakcji pod warunkiem nie dokonywania zmian w dokumencie.

23-845 Dakota Street, Suite 332
Winnipeg, Manitoba
R2M 5M3
Canada
Phone: (204)254-7228
Toll Free US and Canada: 1-866-254-7228