Polonia Winnipegu
 Numer 21

                    3kwietnia, 2008        Archiwa Home Kontakt

Wydawca


Bogdan Fiedur
Bogdan Fiedur
 

 

zapisz Się Na Naszą listę


Proszę kliknąć na ten link aby dotrzeć do formularza gdzie można zapisać się na listę dystrybucyjną i w przyszłości otrzymywać biuletyn bezpośrednio od nas.

Aby zapisać się szybko bez wypełniania formularza, proszę wysłać E-mail bez żadnego tekstu poprzez kliknięcie tego linku.

 

 

Przyłącz się

Jeśli masz jakieś informacje dotyczące polskich wydarzeń i chciałbyś albo chciałabyś podzielić się nimi z naszymi czytelnikami, to prześlij je do nas. Mile widziane są wywiady, felietony, zdjęcia i poezja. Proszę informować nas o wszystkich wydarzeniach polonijnych.

 

 

Promuj polonię

Każdy z nas może się przyczynić do promowania Polonii w Winnipegu w bardzo prosty sposób.  Mój apel jest aby dodać dwie linie do waszej stopki (signature) aby zacząć promować Polonijne wydarzenia w Winnipegu kiedykolwiek wysyłamy maila.

Tutaj są instrukcj
e jak dodać stopkę używając Outlook Express.

Kli
knij Tools-->Options --> Signatures

Zaznacz poprzez kliknięcie
Checkbox gdzie pisze

Add signature to all outgoing messages


W pole gdzie jest napisane Edit Signature proszę wpisać.

Polonijny link Winnipegu
http://www.polishwinnipeg.com

albo

Polish Link for Winnipeg
http://www.polishwinnipeg.com


Po tym kliknij Apply

I to wszystko. Od tej pory będziemy promować polskie wydarzanie w Winnipegu automatycznie kiedy wyślemy maila do kogoś. Wszystkie programy mailowe mają taką opcję tzw. signature i sposób jej dodania będzie bardzo podobny do tego co opisałem dla Outlook Express

Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu

Powrót..
 

 

RODZINY ROZDZIELONE PRZEZ HISTORIĘ

    Muzeum Historii Polski zapoczątkowuje projekt ,,Rodziny rozdzielone przez historię". Jego celem jest pokazanie poprzez losy rodzin, które zostały rozdzielone na skutek wydarzeń historycznych dzieje Polski w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat (wojna, przesiedlenia, wywózki, prześladowania polityczne) i vice versa - jak dramatyczne dzieje Polski wpłynęły na losy i często dramaty ludzkie.
Na podstawie zebranych opowieści rozdzielonych rodzin, Muzeum zorganizuje wystawę, na której zostaną opowiedziane losy indywidualnych rodzin, przedstawione zostaną, fotografie, listy, dokumenty i pamiątki. Za pomocą tego projektu chcemy zbudować pomost między przeszłością i przyszłością - zachować pamięć o doświadczeniach rodzin i ich członków, a wśród młodych ludzi obudzić zainteresowanie historią i zbudować związek emocjonalny z przeszłością.
Chciałbym zaprosić Pana i redakcję Biuletynu do włączenia się w naszą akcję i rozpropagowanie informacji o tym projekcie. Poszukujemy osób, które byłyby gotowe opowiedzieć nam o losie swojej rodziny i gotowe byłyby przekazać lub wypożyczyć na rzecz Muzeum zdjęcia/dokumenty/listy i inne pamiątki, które pomogą nam opowiedzieć historię rodzin, które zostały rozdzielone.
Ogłaszamy również konkurs na opowieść o losach rodzin rozdzielonych przez historię. Nagrodą w konkursie jest publikacja książki prezentującej dzieje rodzin - laureatów konkursu.

Rodziny rozdzielone przez historię
Kwestionariusz
 
Wstęp
Rodzina rozdzielona przez historię, to rodzina, która na skutek wydarzeń (wojny, przesiedleń, wywózek, wydarzeń politycznych, emigracji zarobkowej), jakie dotknęły Polskę nie mogła być razem. Niektórzy członkowie zostali w kraju, a inni opuścili Polskę. Wojna, a później zamknięte granice spowodowały, że kontakty między bliskimi sobie osobami były niemożliwe lub znacznie utrudnione.
Celem projektu jest pokazanie poprzez losy rodzin, które zostały rozdzielone na skutek wydarzeń historycznych, jak przenikają, się wzajemnie, historia ogólna i historie indywidualne. Za pomocą tego projektu chcemy zbudować pomost między przeszłością i przyszłością - zachować pamięć o doświadczeniach rodzin i ich członków, a szczególnie wśród młodych ludzi obudzić zainteresowanie historią, i zbudować związek emocjonalny z przeszłością. Muzeum Historii Polski poszukuje osób i rodzin, które są gotowe opowiedzieć nam swoją historię i przekazać (wypożyczyć) pamiątki, w celu zorganizowania wystawy, a w przyszłości także publikacji i dokumentu filmowego.
Bez zaangażowania z Państwa strony, wystawa opowiadająca historię rodzin nie będzie mogła powstać. Dlatego raz jeszcze proszę serdecznie o kontakt tych wszystkich z Państwa, którym zależy, aby pamięć o tym, Co się wydarzyło nie zaginęła. Poniżej przedstawiamy serię pytań, które pomogą Państwu się zorientować, jakich informacji poszukujemy i opowiedzieć swoją rodzinną historię w taki sposób, by mogła ona być jasnym przekazem dla odwiedzających.


1. Którzy spośród Pana/Pani członków rodziny, zostali rozdzieleni na skutek wydarzeń historycznych, wywózek i wyjazdów i czy część członków rodziny mieszka w Polsce, a część rodziny za granica?

2. Okres

Czy posiada Pan/Pani członków rodziny, którzy opuścili Polskę (zostali wywiezieni/wyemigrowali) w latach 1939- 1989?
Proszę opisać moment i okoliczności, w których rodzina została rozdzielona (II Wojna
Światowa, emigracja z PRL - w jakim okresie).

3. Kierunki
Proszę opisać trasę, jaką przebyli członkowie rodziny i kraj, w którym się ostatecznie
osiedlili.

4. Przyczyny
Proszę opisać okoliczności i kontekst opuszczenia Polski przez członków rodziny (np. na skutek wstąpienia/wcielenia do armii, wywózka, przesiedlenia, wydarzenia polityczne w kraju, względy ekonomiczne, etc.).

5. Życie na emigracji
Czy członkowie Pana/Pani rodziny uczestniczyli w dzialalnoci politycznej lub społecznej na emigracji? Jakie mieli osiągnięcia zawodowe na emigracji?


6. Kontakt w trakcie rozdzielenia
W jaki sposób przebiegał kontakt między członkami rodziny w kraju i za granicą?

7. Jak rozdzielenie wpłynęło na relacje rodzinne?
Czy rozdzielone rodziny się połączyły (jeśli tak, to w jaki sposób) i czy rodzina przetrwała czy te więzi uległy osłabieniu/rozpadowi.

8. Jak opuszczenie Polski wpłynęło na rodzinę pozostającą w kraju:
- dowiadczyli szykan
- utracili majątek
- stanowiło to dla nich wsparcie finansowe

9. Czy posiada PanlPani pamiątki/zdjęcia/listy/dokumenty ilustrujące historię rozdzielonej rodziny. Jeśli tak, to jakie.

10. Czy spisał już Pan/P ani historię swojej rodziny w formie opowieści/pamiętnika.


Osoby, które byłyby gotowe na taka współpracę, prosiłbym o kontakt na adres:
Muzeum Historii Polski
Z dopiskiem ,,Rodziny"
Ul. Hrubieszowska 6 a
01-209 Warszawa
e-mail : Rodziny@muzhp.pl
Bez zaangażowania ze strony rodzin i osób indywidualnych wystawa nie będzie mogla powstać. Dlatego pomoc ze strony Polonijnego Biuletynu Informacyjnego w Winnipegu w nawiązaniu kontaktu z osobami lub wskazanie osób, które chciałyby się podzielić swoją opowiecią z Muzeum Historii Polski i przekazać nam pamiątki byłaby dla nas niezwykle cenna.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i współpracę.
DYREKTOR
Muzeum Historii Polski
Robert Kostro
 

 Powrót...

 

  Copyright © Polonijny Link Winnipegu
Kopiowanie w całości jest dozwolone bez zgody redakcji pod warunkiem nie dokonywania zmian w dokumencie.

23-845 Dakota Street, Suite 332
Winnipeg, Manitoba
R2M 5M3
Canada
Phone: (204)254-7228
Toll Free US and Canada: 1-866-254-7228