16 grudzień 2010 2010 | Nr 157

Powrót...


  Kalendarz Majów - Carl Johan Calleman                     Index
 

Dzisiejszy artykuł będzie dotyczył naukowego spojrzenia na kalendarz Majów a w szczególności rok 2012. Gościem naszym będzie Carl Johna Calleman.
Carl Johan Calleman, Sztokholm, 11 Ahau (7 marca 2010 r.).  
 
Carl Johan Calleman ma Doktorat z biologii fizycznej na Uniwersytecie w Sztokholmie i został pracownikiem naukowym na Uniwersytecie stanowym Washington w Seattle oraz jest ekspertem od chorób nowotworowych w Światowej Organizacji Zdrowia. Jest on autorem książki „The Purposeful Universe” (Wydawnictwo Inner Traditions , 2009), która przedstawia nową teorię ewolucji biologicznej w oparciu o Kosmiczne Drzewo Życia.  Obecnie wykłada on na Internetowym Międzynarodowym Uniwersytecie Metafizycznym (http://www.intermetu.com).
 
Swoje pierwsze przemówienie, w którym wspomniał koniec systemu kalendarza Majów, miał w 1979 roku. Jest on jedynym naukowcem, który przestudiował znaczenie kalendarza Majów (wielu badaczy kultury starożytnych Majów studiowali kalendarz jako taki, ale nie jego podstawy rzeczywistości w oparciu o ewolucję biologiczną i  fakty historyczne). Jest on m.in. autorem „Rozwiązanie największej tajemnicy naszych czasów: Kalendarz Majów” (Wydawnictwo Garev, 2001) i „Kalendarza Majów i transformacja świadomości” (Wydawnictwo Inner Traditions, 2004). Jego strona internetowa to www.calleman.com, jest on także związany ze stronami internetowymi: www.mayanmajix.com, http://mayaportal.lucita.net oraz www.shiftoftheages.com. 

Kilka adekwatnych powiedzeń Alberta Einsteina.

Naszym celem musi być wyzwolenie się... poprzez rozszerzenie kręgu współczucia na wszystkie żywe istoty i na cały cudowny świat natury
.

 
   Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna – ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.
 
Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie.

  Dzisiejszemu światu jest potrzebna nie tyle energia termojądrowa, ile raczej energia zamknięta w ludzkim sercu, którą trzeba wyzwolić.

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.
 
   
 

Tworzenie intencji świadomości jedności Dziewiątego Falowania według struktury kalendarza Majów!

 

   W ostatnich latach nastąpił radykalny wzrost zainteresowania kalendarzem Majów, a zwłaszcza jego koniec. Wielu zapytuje, co kalendarz mówi nam na temat przyszłości.  Zaskakujące jest, że wiele ludzi zadaje to pytanie, tak jakby odpowiedź nie miała nic wspólnego z nimi lub z wyborami, których dokonują. Tylko nieliczni zdali sobie sprawę, że wypełnienie kosmicznego planu będzie wymagało od nich zwiększenia roli jako współtwórców boskiego planu.  Nie oznacza to, że człowiek może stworzyć to co chce w dowolnym momencie. Fale różnych struktur świadomości przyniesione przez kalendarz Majów wciąż zakreślają ramy naszego istnienia oraz to co jesteśmy w stanie stworzyć lub nie w danej epoce.  Jednakże tylko kreatywność, która jest w harmonii z nową falą będzie wyróżniona i to się uwidoczni podczas wchodzenia do dziewiątej i najwyższej fali systemu kalendarza Majów.  Jest zatem istotne, aby zadać sobie pytanie, jaką świadomość stworzy dziewiąta fala i czego będzie od nas wymagać, abyśmy mogli zwiększyć swoją role jako współtwórcy tej fali.

W celu rozwiązania tego zagadnienia, musimy zasięgnąć opinii starożytnych Majów i przyjrzeć się ich jedynej inskrypcji, która mówi o znaczeniu końca kalendarza, Tortuguero Monument 6.  Inskrypcja ta mówi, że w danym czasie dziewięciostopniowa istota, Bolon Yookte (rys. 1) zacznie "zstępować"*.
 

   W języku bardziej prostym oznacza to, że całkowite połączenie się dziewięciu sił kosmicznych i dziewięciu ruchów fal nastąpi jednocześnie. Przy takim sposobie patrzenia starożytnych Majów na znaczenie końca kalendarza nie ma więc nic takiego co mówi na temat końca świata.  Raczej, koniec systemu kalendarza oznacza zakończenie lub dokonanie się procesów ewolucyjnych, które zachodziły od początku świata i doprowadziły świat do tego jakim jest dzisiaj.
Te dziewięć sił kosmicznych reprezentuje dziewięć postępów ewolucyjnych (Podświatów), każdy z nich poprzez trzynaście energii, z których składa się profetyczny system kalendarzowy Majów, system, który w wyjątkowo dobry sposób koreluje z ewolucją biologiczną i ważnymi wydarzeniami historycznymi.  Różniące się od siebie postępy ewolucyjne rozwijają inna strukturę świadomości i obecnie jesteśmy pod mocnym wpływem ósmego falowania. Jednakże to dziewiąte, i najwyższe z tych falowań, jest tym, które przyniesie końcową przemianę do świadomości jedności, co skulminuje się kiedy kalendarz dobiegnie końca. Uważam, że jest konieczne uświadomienie sobie, że te dziewięć sił kosmicznych nie działa w oderwaniu od ludzi, raczej, poprzez ich wpływ na nas.

   Dlatego też im bardziej ludzie zharmonizują się z tymi siłami, tym bardziej będą się one mogły zamanifestować.  Wierzę, iż należy również wziąć pod uwagę, że współtworzenie najwyższego poziomu wymaga, abyśmy się naprawdę zaangażowali w ten cel.  W celu przygotowania się do niniejszego, nieco tajemniczego dziewiątego falowania, zachęcam do obchodów dni Świadomej Konwergencji, w dniach 17-18 lipca, 2010, polegającego na zharmonizowaniu się z najwyższym i decydującym falowaniem systemu kalendarza Majów, falowaniem dziewiątym.
Wiele osób intuicyjnie przypuszcza, że koniec kalendarza Majów przyniesie przemianę świadomości.  Rzadko jednak w jasny i dokładny sposób jest wyjaśnione co będzie źródłem tej przemiany, a także jak to się stanie i jaki będzie tego charakter.  Może jednak te przemiany świadomości są w rzeczywistości nieco mniej tajemnicze niż się zwykle uważa.  Prawdą jest, że zmiany w strukturze świadomości zdarzały się od początku istnienia i nadal się zdarzają kiedy następują znaczne zmiany energii w kalendarzu Majów, jak na przykład pomiędzy jego Dniami i Nocami.


Rys. 1. Kosmiczna Piramida lub dziewięcio stopniowy bóg (Bolon Yookte), której dziewięć falowań nastąpi jednocześnie kiedy kalendarz starożytnych Majów dobiegnie końca.
 

Opis zdjęcia

Dziewiąte falowanie (Uniwersalne)

Ósme falowanie (Galaktyczne)

Siódme falowanie (Planetarne)

Szóste falowanie (Narodowe)

Piąte falowanie (Regionalne)

Czwarte falowanie (Plemienne)

Trzecie falowanie (Rodzinne)

Drugie falowanie (Ssaków)

Pierwsze falowanie (Komórkowe)

 
Czuję jednak, że mimo tych wszystkich poprzednich zmian w kosmicznej historii, jest coś bardzo istotnego i wyjątkowego, związanego z nową świadomością, czego można oczekiwać wraz z nadejściem dziewiątego falowania. Poczynając, wszystko co wiemy na temat tego falowania to jest,  że celem jego jest doprowadzenie do przemiany w kierunku świadomości jedności, gdzie umysł ludzki nie będzie już zdominowany przez żaden filtr przyciemniający (patrz Rys. 2).  Będzie to oznaczać innymi słowami, że staniemy się "przejrzyści", i uważam, że jest to ta właśnie świadomość - widzenie rzeczywistości takiej jaka jest bez separacji, na którą tak wielu czeka.  Nie jest to zwykła struktura świadomości, ale taka, która przekracza granice dualizmu wywodzące się z przeszłości i pomaga ludziom ujrzeć jedność we wszystkim.  Powodem, dla którego tego rodzaju świadomość jedności może być korzystna dla naszej planety i ludzkości, jest to, że świadomość ta prowadzi do przekroczenia wszystkich separacji (między mężczyzną i kobietą, człowiekiem i naturą, władcą i poddanym, wschodem i zachodem, itp.).  Uważam, że bez przejawu takiej przemiany świadomości, świat prędzej czy później się skończy.  Osoby z dualistyczną i separacyjną strukturą świadomości są trochę jak komórki nowotworowe w organizmie Ziemi, nie biorą jej pod uwagę jako większej całości co w ostateczności może przyczynić się do upadku jej ekosystemu.  Tylko przejście do świadomości jedności na zawsze powstrzyma niekontrolowaną eksploatację Ziemi i przyczyni się do głębszego zrozumienia, iż jesteśmy częścią stworzenia i należy żyć z nim w harmonii.  Jednakże pozostaje pytanie, czy ta zmiana nastąpi automatycznie?
 
Dziewiąte falowanie        Oświecona Świadomość Jedności

Ósme falowanie              Prawa półkula mózgu – Dualistyczna Świadomość

Siódme falowanie            Przyciemniona Świadomość Jedności

Szóste falowanie             Lewa półkula mózgu – Dualistyczna Świadomość

Piąte falowanie               Oświecona Świadomość Jedności

 

Rys. 2. Yin / Yang - polaryzacje ludzkiego umysłu stworzona przez
pięć Najwyższych Falowań Kosmicznej Piramidy (Bolon Yookte).

 


     Jak już poprzednio wspomniałem, globalne przemiany świadomości mają swoje źródło w rezonansie z siłami kosmicznymi opisanymi przez kalendarz Majów. Stąd też, chociaż niektórzy przejściowo doświadczali odmienne stany świadomości,  to na podstawie tego co jesteśmy w stanie zrozumieć na podstawie kalendarza Majów, tylko te przemiany świadomości, które nastąpiły zgodnie z kosmicznym planem, są w stanie pozostać.  Dlatego też, jedynie z nadejściem dziewiątego falowania możemy uznać, że naprawdę nastąpił czas do przejścia do świadomości jedności.  Jest to falowanie, która pokryje wszystkie poprzednie ewolucje ludzkości i zbuduje pomost, który pozwoli nam wejść do nowego świata, co nastąpi na końcu kalendarza.

    Z drugiej jednak strony, uczeń kalendarza Majów będzie zdawał sobie sprawę, że aby nastąpiła przemiana świadomości, ludzie muszą w którymś momencie być  z nią w rezonansie i przynajmniej podświadomie dokonać wyboru, aby się z nią zharmonizować.  Stąd też, zmiana świadomości na dużą skalę nie może być czymś co wydarzy się wbrew ludzkiej woli.  Zwłaszcza na najwyższym szczeblu ewolucji, takiej jak dziewiąta, taka przemiana może nastąpić tylko poprzez ludzi, którzy zdecydują się być jej współtwórcami.  Niestety wielu z nich zostało wprowadzonych w błąd, że mają zaistnieć pewne zjawiska fizyczne, na które należy czekać, takie jak przesunięcie biegunów, planeta Nibiru, wybuchy na słońcu lub galaktyczna integracja, w wyniku czego wybrali oni bierna postawę, która to pozbawiła mocy kalendarz Majów, a wydarzenia dziejące się na świecie będące poza zasięgiem jego wpływu.  Uważam jednak, że według to co mówią Indianie Hopi: "My jesteśmy tymi, na których czekamy."  Jeśli zobowiążemy się, aby to uczynić, jesteśmy w stanie współtworzyć świadomość jedności wraz z dziewiątym falowaniem.

     Jak już wielu czytelników tego artykułu być może doświadczyło, występują różne formy praktyk duchowych, metod uzdrawiania czy też formy rozwoju osobistego, które w istocie powodują przejściowe przemiany świadomości oraz doświadczenie jedności wszystkich rzeczy.  Jednakże tego czego brakuje, aby taka transformacja odegrała pozytywną rolę na większą skalę, jest zaangażowanie się masy krytycznej ludzi do stworzenia świata opartego na tej właśnie świadomości jedności.  Ideą stojącą za Dniami Świadomej Konwergencji, 17-18 lipca 2010, jest więc stworzenie mocnej intencji, aby to zrobić.  Istnieje w istocie coś, co zawsze jest w naszej mocy i w mocy wszystkich ludzi, i jest to nasza intencja zamanifestowania świadomości jedności. Uczeń „prawa przyciągania” wie, że każda manifestacja zaczyna się od intencji i bez intencji nie ma rezultatów.

       Świadoma Konwergencja - Falowanie Jedności jest więc dla wszystkich tych, którzy zamierzają zamanifestować świadomość jedności. Może być ważne zaznaczenie, że nie chodzi tutaj o zamiar przemiany do jakiejkolwiek świadomości, ale do świadomości jedności.  To jest zatem dla tych, którzy autentycznie powiedzą: "Mam prawdziwą intencję zamanifestować świadomość jedności."  W cokolwiek nie wierzysz, bez względu jaki masz światopogląd, nadal jest w twojej mocy intencja takiej przemiany u siebie i u innych. Proponowane daty są dobrym momentem, aby zamierzenie takie powziąć, co dalej doprowadzi do zamanifestowania świadomości jedności podczas dziewiątego falowania zgodnie harmonogramem kosmicznym.  Jest wątpliwe, aby bez takiej intencji na szeroką skalę zmiana ta, indywidualna czy zbiorowa,  kiedykolwiek się odbyła na naszej planecie.

       Opierając się na stworzeniu takiej intencji w Świadomej Konwergencji, wydaje się oczywiste, że ludzie będą chcieli także wykonywać obrzędy i praktyki duchowe, które są właśnie przejawem tejże świadomości jedności oraz że będą szukać wszelkich możliwych sposobów, aby te przemiany pozostały na zawsze.  W rzeczywistości Świadoma Konwergencja powinna być traktowana jako początek procesu w kierunku pogłębienia świadomości jedności, procesu który nigdy się nie zatrzymuje.  Uważam, że jest to rodzaj zobowiązania, które będzie wymagane.  Dla tych, którzy pragną spełnić plan kosmiczny, Świadoma Konwergencja powinna być punktem wyjścia do współtworzenia dziewiątego falowania i czymś z czego nigdy nie powinni zrezygnować.  Od tego momentu integracja kalendarza Majów na co dzień, w ramach przewidzianych przez dziewiąte falowanie, może być w rzeczywistości sama w sobie istotnym czynnikiem dla rozwoju świadomości jedności.  Tylko wtedy kiedy są ustalone terminy ostateczne, projekty się materializują, a kalendarz daje nam właśnie ramy czasowe, w których ma to być zrealizowane.

       Wydaje się być ważnym, że manifestacje połączone ze Świadomą Konwergencją są bardzo starannie zaplanowane i wyrażają nową świadomość jedności w taki sposób, że nie są one bezmyślnie użytymi wyrażeniami na temat starego świata, w którym żyliśmy do tej pory.  Jeśli na przykład występy artystyczne stanowią część uroczystości, wydaje się rozsądne, aby wziąć pod uwagę, czy potęgują one doświadczenie jedności wszystkich uczestniczących, czy też stwarzają one doświadczenie separacji pomiędzy artystami i publicznością.  To samo może dotyczyć prowadzenia uroczystości, w czasie których przewodzący nie jest prawdziwie zaangażowany.  Dobrym przykładem uroczystości, która jest wyrazem świadomości jedności, jest w moim przekonaniu, gdy Jack Sully w filmie „Avatar” został przyjęty jako członek społeczności Pandory.  Ponadto, jeśli do tworzenia świadomości jedności są stosowane wartościowe praktyki duchowe, można wziąć pod uwagę, aby wykluczyć nieistotne praktykowanie czczenia założycieli kultów lub osób jako guru.  Być może, niczym nie wyróżniające się wspólne praktyki duchowe w ciszy są w rzeczywistości najpotężniejszym przejawem świadomości jedności.   Jednak bez względu na wszystko ważne jest, aby uczestnicy trzymali się reguł i nie odtworzyli struktury dominacji.  W jaki sposób to tego dokonać będzie zależało od lokalnych organizatorów i należy tutaj podkreślić znaczenie podejścia do tego zagadnienia w sposób nowatorski i ze szczególnym przywiązaniem uwagi do szczegółów.

   Nazwa Świadoma Konwergencja nawiązuje do Harmonicznej Konwergencji, zgromadzenia na temat poszerzenia umysłowości, które odbyło się w dniach 17-18 sierpnia 1987 roku (1 i 2 iMix Ik). Dlatego też ważnym jest, aby zwrócić uwagę na związek między nimi dwoma i wyjaśnić dlaczego po tylu latach następuje druga,  w dniach 17-18 lipca, 2010 (13 Eb i 1 Ben) **.  Istotną zbieżnością pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami jest to, że obydwie konwergencje są (w zasadzie) umieszczone w czasie w momencie podwojenia się ósmego i dziewiątego falowania według kalendarza Majów. Zjawisko to odzwierciedla zmiany energii, które zapowiadają odpowiednie przekształcenia świadomości przynoszone przez te falowania.  Innymi słowy mówiąc: To co znaczyła Harmoniczna Konwergencja dla przeskoczenia do ósmego falowania, Świadoma Konwergencja będzie znaczyła dla przeskoczenia do dziewiątego falowania .*** (W związku z tym może być ona rozumiana jako druga Harmoniczna Konwergencja). Czy też dla porównania, jeśli dołączymy siódme falowanie i to co je poprzedzało (patrz rys. 3), możemy zobaczyć, że będzie to tym w przygotowaniu do dziewiątego falowania, czym dla europejskiego renesansu był przeskok do współczesnego świata uprzemysłowionego.  Różnicą  i zarazem wyzwaniem dla Świadomej Konwergencji jest to, że nie można powiedzieć, aby ten krok był w interesie poszczególnych jednostek, ale raczej w interesie całej ludzkości jako kolektywu.
 
                                                                                   

 Rys. 3. Trzy najwyższe falowania kosmicznej piramidy oraz ich fale przygotowawcze (w innej skali).  Przykładami w jaki sposób wizje na początku fal przygotowawczych przygotowują do pełnego falowania są na przykład, gdy weźmiesz pod uwagę jak wiele wynalazków Leonarda da Vinci (na papierze) z około 1498 roku zapowiedziały prawdziwe wynalazki przemysłowe siódmego falowania lub jak Harmoniczna Konwergencji była zapowiedzią znacznego wzrostu zainteresowania kalendarzem Majów w czasie ósmego falowania.

      Z tych podobieństw (rys. 3) możemy zobaczyć, że Świadoma Konwergencja nie jest sama w sobie początkiem dziewiątego falowania,  które nie rozpocznie się aż do 9 marca 2011 .****  Raczej jest to celebracja zaczęci się falowania przygotowawczego, które poprzedza i przygotowuje grunt na nadejście dziewiątego falowania i poprowadzi bezpośrednio w jego kierunku.  Świadoma Konwergencja jest zatem bardzo ważna jako punkt, aby stworzyć intencje stworzenia świadomości jedności nawet jeśli będzie ona w pełni rozwinięta później wraz z nastaniem dziewiątego falowania.  Być może będzie to w zasadzie ostatnia szansa ludzkości do stworzenia takiej intencji, która niemal z konieczności musi istnieć we wcześniejszej fazie, jeśli chcemy wznieść się ponad chaos gospodarczy, którego możemy się spodziewać w nadchodzących latach.  Z mojego punktu widzenia, nadzieja na przyszłość leży dokładnie w nauce jak surfować na dziewiątej fali i ją przekroczyć, także aby nie dać się złapać dualizmowi i konfliktom niższego Podświata.  Jeśli tak jest, należy również oczekiwać, że Świadoma Konwergencja spotka się z dużym sprzeciwem ze strony wszystkich tych sił, które będą broniły starego świata opartego na ego i ogromnych struktur hierarchicznych, które stworzył.  Jako mały przykład podam sektor mediów komercyjnych, który to obecnie kręci się wokół "2012" i spekuluje co się wydarzy, tak jakby to było niezależne od woli ludzi i kreatywnego kierunku jaki obiorą.  Oczywiście będziemy mieć także do czynienia z naszym własnym cynizmem i obojętnością wobec stanu świata i powracać będą myśli takie jak: "to nie jest to możliwe", "świat się nie zmieni", itd, i z też tego powodu silne zaangażowanie będzie niezbędne.

     Świadoma Konwergencja ma być wydarzeniem bardzo łączącym, które może obejmować każdego, którego intencją jest zamanifestowanie świadomości jedności, niezależnie od jego poglądów na temat kalendarza Majów lub w innym przypadku.  Chodzi tutaj o pozytywne i konstruktywne wykorzystanie szansy i udziału w tym wymaga jedynie zrozumienie, że zmiana świadomości musi pochodzić z procesów ewolucyjnych, których jesteśmy obecnie częścią.  Tak więc przejście do świadomości jedności nie jest czymś, co po prostu spadnie na nas z nieba w pewnym momencie w przyszłości, ale może tylko rozwinąć się z miejsca, w którym jesteśmy obecnie.  Jedną z podstawowych zasad „prawa przyciągania” jest to, że opatrzność porusza się tylko wtedy, kiedy pojawia się intencja. Jednakże jak do tej pory zaangażowanie na rzecz przejścia do świadomości jedności nie pojawiło się na szerszą skalę, a nawet nie zostało wcześniej zainicjowane.

   W tym przypadku, aby odnieść sukces w stworzeniu intencji przejścia do świadomości dziewiątego falowania, pożądany byłby ogromny udział także na etapie przygotowawczym.  Prace przygotowawcze muszą być dzielone przez miliony ludzi, których intencją jest, aby zmiana w świadomości się odbyła.  Aby to sprawić będzie potrzebny wspólny wysiłek i już samo dokonanie wyboru do udziału jest częścią tworzenia zamiaru, o którym jest tu mowa.  Początkowo będzie duże zapotrzebowanie na ludzi do podjęcia kroków w celu rozpowszechnienia na całym świecie zaproszenia do Świadomej Konwergencji. Ważne jest zwrócenie się do organizacji, aby się tym zajęły.  Następnie będzie potrzebne, aby ludzie rozpropagowali swój osobisty wkład za pośrednictwem stron internetowych, mediów społecznych i ugrupowań.  Pojawi się również zapotrzebowanie na finansowanie wielu aspektów działalności oraz personelu, co może być zrobione przez www.CommonPassion.org, 501c3  niedochodową organizację działającą na korzyść publiczną.  Następnie, będzie potrzeba na kreatywne zaplanowanie wydarzeń i stworzenie komunikacji pomiędzy nimi.  Osoby i organizacje, które pragną uczestniczyć w tym globalnym programie, zaproszone są do przyłączenia się do dyskusji na temat szczegółów dotyczących wspólnej intencji oraz do przyłączenia się do innych na całym świecie, których intencją jest współtworzenie tego zamierzonego falowania świadomości jedności. Forum dyskusyjne zostało rozpoczęte na stronie:
http://forum.commonpassion.org/viewforum.php?id=50.

   W mojej opinii jest to ostatnia szansa, aby ludzie na prawdę dostosowali się do harmonogramu kosmicznego.  Będzie to teraz albo nigdy i jeśli sądzisz, że Świadoma Konwergencja nie ma nic wspólnego z tobą, to prawdopodobnie nie studiowałeś kalendarza Majów wystarczająco dobrze.  Co za tym idzie, nikt nie może być twoim pełnomocnikiem w udziale przekształcania świata w momencie kiedy kalendarz dobiegnie końca.  Ostateczne zejście Bolon Yookte, Dziewięciu Falowań (Dziewięciu Panów Czasu czy Dziewięciu Podświatów czy jakąkolwiek nazwę wolisz) nadchodzi i nie bez powodu numer dziewięć jest święty w wielu tradycjach religijnych. Dziewięć jest liczbą przeznaczenia ludzi,  tak więc będzie to twój własny wybór, czy będziesz chciał być częścią współtworzenia tego przeznaczenia.


Przypisy:


* Przeczytaj na przykład mój artykuł na temat pomnika Tortuguero:

 

 

20_monument.htm% http://www.calleman.com/content/articles/the_tortuguero.
 
** Świadoma Konwergencja nie jest oparta na dniach tzolkinowych, ale na fraktalnym przyspieszeniu czasu dziewięciu falowań.  Mimo wszystko, możemy jeszcze zwrócić uwagę na dzień tzolkinowy tego wydarzenia. Tak więc 17 lipca 2010 jest to 13 Eb, jeden z bardziej tajemniczych znaków dnia, który zwykle jest tłumaczony jako „Droga” lub „Trawa”, a ponieważ jest on związany z numerem 13, jest to bardzo typowy dzień dla znaku Eb.  Droga zazwyczaj nawiązuje do drogi życia lub drogi w górę kosmicznej piramidy, a trawa nawiązuje do korzeni wydarzeń.  Zazwyczaj ludzie urodzeni w dniu o tym znaku są tymi, którzy troszczą się o siedem przyszłych pokoleń, robią wiele dobrego, ale nie lubią być w centrum zainteresowania.
 
*** Nie jest to tak jak pierwotnie zrozumieli Harmoniczną Konwergencję Tony Shearer i José Argüelles. Shearer, rdzenny Amerykanin, którzy pierwszy zasugerował daty, postrzegał Harmoniczną Konwergencję jako końcowy punkt Trzynastu Niebos zaczynający się w 843 roku i  Dziewięciu Piekieł ( 52-letnie okresy), które nastąpiły jak Hernan Cortes wylądował w Vera Cruz w 1519 roku i Argüelles poparł ten schemat w swojej książce „Faktor Majów”.  Podczas gdy mogło to posłużyć jako przewodnia wytyczna, która intuicyjnie doprowadziła do wytyczenia daty Harmonicznej Konwergencji w dniach 16-17 sierpnia, 1987 (1 Aligator i 2 Wiatr) to moim zdaniem trudno posłużyć się tym  jako teoretycznym wyjaśnieniem, dlaczego właśnie te daty były energetycznie ważne.  W ten sposób Harmoniczna Konwergencja została zdefiniowana bardziej mitologicznie niż naukowo, ponieważ w tamtym czasie znajomość podstaw rzeczywistości struktury kalendarza Majów była prawie nieistniejąca.  Teraz już wiemy, ze źródeł starożytnych Majów, że 13 +9 nie powinno być traktowane jako linearna sekwencja, ale że każdy z dziewięciu Podświatow składał się z trzynastu Niebios. Tak więc, według księgi starożytnych Majów Księgi Chilam Balam  „Dziewięć panów czasu (Bolon-ti-ku) przechwyciło trzynaście panów czasu (Oxlahun-ti-ku)”, a więc tworzenie ma zintegrowaną strukture piramidalną, a nie linearną.  Bez względu na to czy ludzie są tego świadomi czy nie, cała ewolucja wszechświata od Big Bangu, została również precyzyjnie określona w świetle struktury kalendarza Majów i zweryfikowana wieloma dowodami empirycznymi.
 
**** Ja sam prawdopodobnie przyczyniłem się do zamieszania jakie panuje, jeśli chodzi o dzień początkowy ruszenia się Uniwersalnego falowania  i podałem różne daty na ten temat.  Z tego co wiemy, kalendarz rozwija się zgodnie z dziewięcioma falowaniami, gdzie najdłuższe sięga narodzin wszechświata oraz, że wszystkie one różnią się od siebie czynnikiem dwudziestu.  Według tego fraktalnego podejścia do profetycznego systemu kalendarza Majów dziewiąte falowanie potrwa tylko 234 dni i składać się będzie z 13 różnych uaxaclahunkinów (18-dniowe) okresów.  Stawia to początek dziewiątego falowania na 9 marca 2011, a falowania poprzedzającego (Świadoma Konwergencja) na 17 lipca 2010.  Są to punkty w czasie, które oczekuje się, że oznaczą znaczne przyspieszenie czasu oraz wzrost częstotliwości.
 
W obliczu zbliżania się czasu, kiedy wszystkie dziewięć falowań, rozwijających się w różnym tempie, zamanifestują się w pełni jednocześnie (28 października 2011, 13 Ahau), wystąpi dość skomplikowany proces nakładania się tych falowań.  Niekwestionowane znaczenie energetyczne będą miały wciąż 260-dniowe cykle Świętego Kalendarza, które jako część tego nakładania się, w dalszym ciągu będą kontynuowały trzy-fazowy proces narodzin nowego świata, który rozpoczął się 9.9.9 (9 września 2009, proszę zobacz http://www.calleman.com/content/articles/999_and_the_mayan_calendar.htm
).

 

Z tego powodu daty początków następnych rund tzolkinowych, 27 maja 2010  i 11 lutego 2011, również pozostaną ważnymi, aby cieszyć się harmonią z kosmicznym planem i będą miały potencjalnie duże znaczenie w przygotowania się do Świadomej Konwergencji oraz prawdziwego dziewiątego falowania.
 

* * *
 
Wszyscy są zaproszeni do udziału we współtworzeniu Wspólnej Intencji Zgody, która będzie podstawowym czynnikiem zbliżenia się ludzi do siebie w tym bardzo ważnym czasie.  Możesz zobaczyć narastające dyskusje oraz dodać swój przemyślany wkład na stronie www.CommonPassion.org forum dyskusyjne.  W połowie kwietnia będziemy zbierać wszystkie uwagi i użyjemy je do sformułowania Wspólnej Intencji Zgody, która uaktywni się w czasie tego ewolucyjnego falowania w dniach 17-18 lipca 2010:
 

http://forum.commonpassion.org/viewforum.php?id=50 
 
Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na wyjazd pod tytułem „ Podróż do Świętej Ziemi Starożytnych Majów” do Gwatemali,  w dniach 7-18 maja,2010, wraz z Joseph Giove oraz Donem Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, "Wędrujący Wilk", Wielkim ze Starszyzny Majów.  Zapytaj o szczegółowe informacje pod następującym adresem:
 
http://www.intendbalance.com/sacred-adventures/index.html
 
Na temat „Common Passion”


„Common Passion” czy też po polsku „Wspólna pasja” jest globalną społeczną współpracą poszczególnych wspólnot, które dzielą współczucie, jako wspólną pasję.  Jej misją jest stworzenie harmonii społecznej i ekologicznej poprzez naukowo bazujące aplikacje świadomości zbiorowej.  „Common Passion” przyjmuje osoby i organizacje z różnych środowisk, a które przyczynią się do pomocy w realizowaniu naszej wizji.  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: www.CommonPassion.org

 

 

 

Powrót...

Zapisz się na naszą listę
Email
Imie i nazwisko

 

 

Spis Książek Biblioteki SPK
Polsat Centre
Człowiek Roku 2008

 

Czyszczenie Wentylacji
Duct cleaning


1485 Wellington Avenue
Winnipeg, MB, R3E OK4
Phone: (204) 284-6390
Cell: (204) 997-2000
Fax: (204) 284-0475
email

clean@advancerobotic.com

Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę


 


Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę


 Irena Dudek zaprasza na zakupy do Polsat Centre Moje motto: duży wybór, ceny dostępne dla każdego, miła obsługa. Polsat Centre217 Selkirk Ave Winnipeg, MB R2W 2L5, tel. (204) 582-2884

Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę


 

 Polskie programy telewizyjne w Twoim domu 16 kanałów

TVP1, TVP2, TVN, TVN24, TVN7, Polsat, Polsat2 ,TV Polonia, TVPuls, Eurosport, Polsatsport, Nsport, AXN/Discovery, Boomerang, TV4,

Viva IPMG to system który umożliwi Ci stały odbiór tych programów To nie jest Slingbox czy Hava Potrzebny Telewizor, IPMG box, Router i internet
Box kosztuje 200CDN, miesięczna opłata 50CDN i jednorazowa opłata za aktywacje 50CDN Dzwoń na
282-2090 do Janusza


 189 Leila Ave
WINNIPEG, MB R2V 1L3
PH: (204) 338-9510 

 

Kliknij tutaj, aby wejść na stronę gdzie można ściągnąć nagrania HYPERNASHION za darmo!!!

 


 

Royal Canadian Legion
Winnipeg Polish Canadian Branch 246
1335 Main St.
WINNIPEG, MB R2W 3T7
Tel. (204) 589-m5493

 


 

 

189 Leila Ave
WINNIPEG, MB R2V 1L3
PH: (204) 338-9510

“Klub 13”
Polish Combatants Association Branch #13
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #13
1364 Main Street, Winnipeg, Manitoba R2W 3T8
Phone/Fax 204-589-7638
E-mail: club13@mts.net
www.PCAclub13.com


 

Zapisz się…
*Harcerstwo
*Szkoła Taneczna S.P.K. Iskry
*Zespół Taneczny S.P.K. Iskry
*Klub Wędkarski “Big Whiteshell”
*Polonijny Klub Sportowo-Rekreacyjny