20 styczeń 2011 | Nr 162

Powrót...

  Tworzenie się nowego porządku świata cz 14.          Index
The Zeitgeist Movement - Ruch Zeitgeist
 
     
W dzisiejszym wydaniu będziemy mówić o tzw. Ruchu Zeitgiest. Ruch ten został zainspirowany prze dziś ponad 90 letniego Jaques Fresco, który zaoferował pomysł społeczeństwa opartego na ekonomi zasobów. Strona TheVenusPorject.com  jest prezentacją takiego społeczeństwa. Społeczeństwo to żyje bez wojen i w dostatku, gdzie edukacja i  byt jednostki są  najważniejsze, a pieniądze nie istnieją. Społeczeństwo to nie zna problemów braku energii, gdyż w pełni wykorzystuje alternatywne energie jak też innowacje w dziedzinie pozyskiwania energii kosmicznych (technologie te są obecnie w rękach finansjery i korporacji zajmujących się produkcją energii z ropy naftowej i innych tradycyjnych źródeł energii). Społeczeństwo to także ma wysoce zorganizowaną komunikację, budownictwo i produkcję żywności, wykorzystując dziś znane technologie.

Co mówi o sobie polski oddział Ruchu Zeitgeist.

Ruch Zeitgeist nie jest ruchem politycznym. Nie rozróżniamy narodów, rządów, ras, religii, wyznań czy klas. Uważamy, że są to fałszywe, przestarzałe rozróżnienia, dalekie od pozytywnych czynników, służących prawdziwemu rozwojowi ludzkiego potencjału.

Bowiem ich podstawą jest podział władzy i stratyfikacja, nie zaś jedność i równość, która jest naszym celem. Ważnym jest zrozumieć, że w życie wpisany jest naturalny postęp, musimy też zauważyć, że gatunek ludzki ma zdolność do drastycznego spowalniania i paraliżowania tego postępu, poprzez tworzenie struktur socjalnych, które są przestarzałe, dogmatyczne i stoją w sprzeczności z naturą. Świat, który widzisz dzisiaj, pełen wojen, korupcji, elitaryzmu, zanieczyszczeń, biedy, epidemii, chorób, naruszania praw człowieka, nierówności i przestępczości, jest rezultatem tego paraliżu.

 W tym ruchu, chodzi o świadomość i zaangażowanie w płynny postęp ewolucyjny, zarówno personalny, społeczny, technologiczny, jak i duchowy. Rozumiemy, że człowiek jest na naturalnej ścieżce jednoczenia się, wychodzącej ze wspólnego uznania fundamentalnych określonych empirycznie zasad, tego jak działa natura i jak my jako ludzie, wpisujemy się w obraz zjawiska, które nazywamy życiem. Ta ścieżka istnieje, ale niestety pozostaje ukryta i nierozpoznana przez ogromną większość ludzi, którzy wciąż utrwalają przestarzałe i zwyrodnieniowe tryby postępowania i rozumowania. Ruch Zeitgeist chce pokonać, właśnie tą intelektualną depresję, poprzez edukację i akcje społeczne.

Celem ruchu, jest skorygowanie funkcjonowania naszej globalnej zbiorowości ludzkiej na wszystkich jego poziomach, adekwatnie do obecnej wiedzy. Nie tylko uświadamiając ludzkości jej możliwości społeczne i technologiczne, o których wielu uwarunkowanych zostało by twierdzić, że są niemożliwe, lub wbrew "naturze człowieka", ale także zapewniając środki do przezwyciężenia tych elementów społeczeństwa, które podtrzymują owe przestarzałe systemy.

Wiele pomysłów i rozwiązań promowanych przez ten ruch wywodzi się z organizacji o nazwie "Projekt Venus", którą kieruje inżynier społeczny i projektant przemysłowy Jacque Fresco. Prawie całe swoje życie, poświęcił on na tworzenie narzędzi służących budowaniu świata, mogącego istnieć bez wojen, biedy, przestępczości, różnic społecznych i korupcji. Jego poglądy nie są radykalne czy skomplikowane. Nie narzucają subiektywnej interpretacji. W jego modelu, społeczeństwo jest tworzone jako lustrzane odbicie świata naturalnego i ma cechy będące wypadkową potencjału zasobów naturalnych Ziemi.

Ruch jest międzynarodowy, sam w sobie nie jest tworem scentralizowanym. Nie jesteśmy tu by przewodzić, ale by organizować i edukować.
Obecnie wspiera nas swym zaangażowaniem, ponad 400 tysięcy osób z całego świata.

Chińskie przysłowie mówi: "Jeden obraz wart jest tysiąca słów", polecamy więc obejrzeć filmy znajdujące się w dziale "Wiedza", przed przystąpieniem do lektury kolejnych artykułów.

 

Czym jest Ruch TZM

Stworzony pod koniec 2008 roku Ruch Zeitgeist (ang. The Zeitgeist Movement), istnieje zasadniczo jako komunikacyjne oraz aktywistyczne ramię organizacji o nazwie Projekt Venus (ang. The Venus Project). Podstawowym dążeniem Ruchu jest zapoczątkowanie przemiany w nowy, trwały projekt społeczny nazwany "Gospodarką zasobową" Ten termin został stworzony przez Jacque Fresco z Projektu Venus i odnosi się do struktury ekonomicznej opartej jedynie na zarządzaniu surowcami i odpowiedniej edukacji.

Współczesny świat został odseparowany od natury poprzez nowe metody produkcji oraz dystrybucji, które nie mają nic wspólnego ze środowiskiem fizycznym. Używanie systemu monetarnego opartego na zysku oraz napędzanego "rozwojem", stało się jednym z większych niszczycieli środowiska naturalnego oraz trwałych ludzkich wartości. Jest ważne, aby zrozumieć, że cała globalna ekonomia wymaga "cyklicznej konsumpcji" po to, aby funkcjonować. Oznacza to, że pieniądze muszą być w ciągłej cyrkulacji. Zatem nowe dobra, towary oraz usługi, muszą być cały czas wprowadzane bez względu na stan środowiska oraz rzeczywistej ludzkiej potrzeby. To "bezustanne" podejście posiada fatalną wadę, ponieważ surowce, jak wiemy, nie są nieskończone. Surowce są ograniczone, a Ziemia jest zasadniczo zamkniętym systemem. Gdy skończą nam się surowce potrzebne do przeżycia, gra będzie skończona. Przykładem jest to, że całe nasze społeczeństwo jest zbudowane na paliwach pochodzenia mineralnego, które nie są odnawialne. Tworzywa sztuczne we wszystkim co posiadasz, nawozy bazujące na amoniaku, które są używane do masowej produkcji jedzenia, niezwykłe ilości energii zużywanej podczas transportu, oraz prąd elektryczny, który zasila twój dom, są prawie w całości uzyskiwane z paliw mineralnych. Innymi słowy, stworzyliśmy społeczeństwo bazujące na surowcu, który jest nieodnawialny. Co się stanie gdy skończy nam się ten surowiec? Jest to tylko kwestia czasu, czyż nie? Jest to najistotniejsze pytanie, które trzeba rozważyć, ponieważ jeżeli nie podejmiemy stosownych i radykalnych kroków, konsekwencje dla ludzkiego gatunku będą okropne i szokujące.

Niestety intencje związane z systemem monetarnym przynoszą efekty odwrotne do zamierzonych i czerpią ogromne korzyści z niedostatku. Oznacza to, że na krótką metę surowce na wyczerpaniu są tak naprawdę pozytywnym aspektem dla przemysłu, ponieważ więcej pieniędzy można uzyskać z każdej poszczególnej jednostki. Jest to znane jako podstawowe prawo podaży oraz popytu i stąd bierze się "wartość" w ekonomii. To tworzy kuriozalne wzmacniane ignorancji wobec problemów środowiskowych oraz negatywne konsekwencje w postaci niedostatku, ponieważ te rzeczy są dosłownie zamieniane w zysk.

Sprawy mają się jeszcze gorzej ponieważ ten system potrzebuje "problemów" oraz ciągłej interesowności konsumenta aby funkcjonować. Im więcej ludzi chorych na raka w Stanach, tym lepsza ekonomia z powodu drogiej opieki medycznej. Nie trzeba dodawać, że to generuje naturalne lekceważenie ludzkiego szczęścia i zdrowia. Układ monetarny, czy to pod postacią kapitalizmu, komunizmu, socjalizmu, faszyzmu, wolnego rynku i tym podobnych, jest całkowicie odseparowany od surowców naturalnych i w ten sposób od ludzkiego dobra. Jesteśmy błędnie przekonani, że motywacja do zarabiania pieniędzy jest również motywacją do pomagania społeczeństwu. Nic bardziej mylnego. Projekt i konstrukcja każdego wydanego na rynek produktu stworzonego przez korporacje jest słaba, gdyż wymagania rynku są takie żeby obniżać koszty kreowania na rzecz obniżania „kosztów zakupu” po to, aby utrzymać konkurencyjność. W ten sposób automatycznie obniża się jakość każdej rzeczy. Innymi słowy, jest niemożliwym utworzenie najlepszego długotrwałego „czegokolwiek” w naszym społeczeństwie, a to z kolei przekłada się znowu na skandaliczną ilość marnotrawionych surowców. Jest to całkowicie nietrwały system społeczny, a świat, który zaczynasz dostrzegać, z głodem, ubóstwem, bezrobociem, rosnącym niedostatkiem wody, żywności oraz gruntów uprawnych jest rezultatem istnienia tego systemu.

W ten sam sposób wiele zawodów nie jest bezpośrednio powiązanych z faktycznymi rzeczami potrzebnymi do życia. To wszystko jest raczej wymyśloną historyjką po to, żeby ludzie wciąż pracowali i utrzymywali zdolność nabywczą. Rzeczywistość, która twierdzi, że od każdego człowieka wymagane jest, aby był niewolnikiem korporacji lub klienta tylko po to, żeby zarobić na kupno rzeczy niezbędnych do przeżycia, również podtrzymuję i utrwala ekstremalne marnotrawstwo... natomiast tym razem jest to marnotrawstwo ludzkiego umysłu oraz życia. We współczesnym świecie rozwój nauki oraz technologii udowodnił, że potrafimy zautomatyzować wiele rzeczy. W istocie, mówiąc statystycznie, im więcej technologi zastosowanej jest w pracy tym bardziej produktywne stają się rzeczy. A więc jest to nie tylko niedbałe, aby marnować nasze życia czekając aż podadzą nam do stołu, pracując na stacji autobusowej, naprawiając samochody lub wykonując inne monotonne pracę, ale jest to również w całości nieodpowiedzialne, abyśmy nie zastosowali współczesnych technik mechanizacyjnych we wszystkich możliwych przemysłach, ponieważ oprócz strategicznego zarządzania surowcami jest to potężna metoda na osiągnięcie równowagi oraz obfitości dla wszystkich ludzi świata oraz ograniczenia braku balansu, który prowadzi do przestępczości. Innymi słowy nadszedł czas, aby uaktualnić nasze społeczeństwo do obecnego stanu wiedzy biorąc pod uwagę zdolność Ziemi do konkretnej pojemności. Nadszedł czas, aby przeorganizować nasze metody, które bazować będą na utrwaleniu trwałości społeczeństwa jako wspólnoty, a nie na nagrodzie pieniężnej.

Lecz nawet z naszym obecnym destrukcyjnym podejściem Ziemia jest wciąż obfita w surowce. Nasza praktyka racjonowania surowców, poprzez pieniądze jest niestosowna oraz nieskuteczna gdy chodzi o ludzkie dobro i szczęście. Dzisiejsze społeczeństwo ma dostęp do wysoko rozwiniętych technologi i z łatwością potrafi dostarczyć więcej niż jest to wymagane dla zapewnienia wysokiego standardu życia wszystkich ludzi. Jest to możliwe poprzez wdrożenie Gospodarki Zasobowej.

Gospodarka Zasobowa wykorzystuje istniejące surowce, a nie pieniądze, oraz zapewnia sprawiedliwą metodę dystrybucji w najbardziej ludzki i sprawny sposób dla całej ziemskiej populacji. Jest to system, w którym wszystkie naturalne, syntetyczne oraz zrobione przez ludzi lub maszyny surowce, byłyby dostępne bez użycia pieniędzy, kredytów, handlu lub każdej innej symbolicznej wymiany. Gospodarka Zasobowa wykorzystuje istniejące surowce z lądu i morza, a środki używane do produkcji i fabryki przemysłowe wykorzystuje tak, aby ulepszyć życia całej ludzkiej populacji. W gospodarce bazującej na surowcach, konserwacji oraz najbardziej zaawansowanej technologii oraz nauce, potrafilibyśmy wyprodukować wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do życia oraz bylibyśmy w stanie zapewnić wysoki standard życia dla każdego. Aby to osiągnąć musimy zwalczyć nasze obecne, przestarzałe i przyjęte praktyki. Jest to cel Ruchu Zeitgeist – stworzenie globalnej świadomości oraz zmiana kierunku na nowy i zrównoważony dla ludzkości funkcjonującej jako całość.

 

Cele ruchu Zeitgeist

 

Środki, które prowadzą do celu.

Naszym zadaniem jest odnowić podstawowe wartości oraz świadomość jedności ludzi ze środowiskiem, poprzez zrozumienie aktualnych tez, mówiących o tym kim i czym naprawdę jesteśmy. Ważne jest, żeby dostrzec w jakim stopniu nauka, natura i technologia (a nie religia, polityka i pieniądze) stanowią klucz do naszego rozwoju. Nie tylko osobistego, ale także cywilizacyjnego- zarówno w strukturalnym jak i w duchowym tego słowa znaczeniu.
Centralnym punktem tej świadomości jest rozpoznanie kształtujących się symbiotycznych elementów prawa naturalnego. Dostrzeżenie, że wraz z dopasowaniem się do tego prawa naszego osobistego i społecznego rozwoju, życie na ziemi rozkwitnie w system, który będzie ustawicznie rósł w pozytywnym kierunku. To znaczy w takim, gdzie negatywne konsekwencje społeczeństwa- warstwowość, wojny, uprzedzenia, elitaryzm i przestępczość, będą ciągle redukowane- by mówiąc idealistycznie- przestały istnieć w zakresie ludzkich zachowań.

Oczywiście taka kolej rzeczy jest dla większości trudna do zrozumienia. Zostaliśmy tak uwarunkowani przez społeczeństwo, żeby myśleć iż przestępczość, korupcja i nieuczciwość są normalne, gdyż "tak się sprawy mają". Uważamy że zawsze będą istnieć ludzie skłonni wykorzystywać, ranić i korzystać z przewagi nad innymi. Religia jest największym promotorem tego sposobu myślenia, gdyż mentalność: "my i oni" albo "zły i dobry", sprzyja i propaguje te błędne założenia. W rzeczywistości to społeczeństwo produkuje "niedostatek", a konsekwencją tego, są istoty ludzkie zmuszone do egoistycznego zachowania, nawet jeśli oznacza to oszukiwanie i kradzieże w celu przetrwania. To prowadzi do prostego wniosku, iż niedostatek, jest jedną z fundamentalnych przyczyn przestępczości. Jeśli spojrzeć na statystyki uzależnień, przestępczości i pozbawiania wolności, okazuje się, iż przyczyną tego jest ubóstwo i niezdrowe warunki socjalne. Ludzie nie są źli czy dobrzy... są ruchliwą, wiecznie zmieniającą się kompozycją, sumą doświadczeń życiowych. "Jakość" istot ludzkich (jeśli w ogóle istnieje coś takiego), jest ściśle związana z wychowaniem, czyli systemem wierzeń, do realizacji których zostali przystosowani.

Ta prosta myśl została zupełnie przeoczona i dzisiaj ludzie prymitywnie myślą, że konkurencja, chciwość i korupcja, są "zaprogramowanymi" elementami ludzkiego zachowania. Konsekwencją tego, jest błędny pogląd, że do uporania się z tymi tendencjami nieodzowne jest posiadanie więzień, policji i innych zróżnicowanych systemów kontroli. Jest to totalnie nielogiczne i fałszywe.

Aby w końcu fundamentalnie zmienić sprawy na lepsze, musisz przeciwdziałać zasadniczym przyczynom zła. Nasz obecny społeczny system pełen kar, jest przestarzały, niehumanitarny i nieproduktywny. Kiedy chwyta się seryjnego mordercę, większość ludzi domaga się dla niego wyroku śmierci. To jest działanie na opak. Prawdziwie zdrowe społeczeństwo, które zdaje sobie sprawę z tego czym jest i jak powstają jego systemy wartości, przede wszystkim starałoby się poznać przyczyny stojące za brutalnym zachowaniem. Po czym zdobyte informacje podlegałyby analizie departamentu badań, którego zadaniem byłoby ustalić jak -poprzez edukację- wyeliminować przyczyny.

Czas przestać skupiać się na części i zacząć skupiać się na całości. Już czas na nowe podejście do społeczeństwa, uaktualnione w oparciu o dzisiejszy stan wiedzy. Niestety społeczeństwo wciąż mocno trzyma się przestarzałych, zabobonnych skłonności i postanowień. Jest również ważnym aby zdać sobie sprawę, że nie ma utopii i ostatecznych rozwiązań. Wszystkie dowody wskazują, iż na wszystkich poziomach zachodzi bezustanna zmiana. Zatem to nasze osobiste działania i każdy dzień naszego życia modeluje i utrwala system społeczny w którym obecnie żyjemy. Paradoksalnie, nasz wpływ na środowisko w którym żyjemy, tworzy nasze perspektywy i tym samym wizje świata.

Dlatego prawdziwa zmiana zajdzie nie tylko poprzez osobistą, wewnętrzną zmianę założeń i decyzji, ale również poprzez zmianę struktur społecznych, wpływających na te założenia i decyzje.

Elitarne systemy władzy, na dłuższą metę nie podlegają wpływom tradycyjnych protestów czy ruchów politycznych. Musimy wysunąć się ponad "bunt przeciw establishmentowi" i działać przy użyciu znaczne potężniejszego narzędzia: zaprzestać wspierać system a jednocześnie ustawiczne promować wiedzę, pokój, jedność i współczucie. Nie możemy "zwalczać systemu". Mentalność oparta o nienawiść, gniew i wojnę, to zgubny kierunek dla zmian. Aprobuje ona te same środki, które używane są przez skorumpowane, obecne systemy władzy, stanowiące podstawę do zachowania kontroli.


   Więcej informacji o ruchu - strona polska strona międzynarodowa.
 

 


 


Powrót...

Zapisz się na naszą listę
Email
Imie i nazwisko

 

 

Spis Książek Biblioteki SPK
Polsat Centre
Człowiek Roku 2008

 

Polskie programy telewizyjne w Twoim domu 17 kanałów

TVP1, TVP2, TVN, TVN24, TVN7, Polsat, Polsat2 ,TV Polonia, TVPuls, Eurosport, Polsatsport, Discovery, History, Cartoon, TV4, Viva,TRWAM

IPMG to system który umożliwi Ci stały odbiór tych programów To nie jest Slingbox czy Hava Potrzebny Telewizor, IPMG box, Router i internet
Box kosztuje 200CDN, miesięczna opłata 50CDN i jednorazowa opłata za aktywacje 50CDN Dzwoń na
282-2090 do Janusza  

 

 

Czyszczenie Wentylacji
Duct cleaning


1485 Wellington Avenue
Winnipeg, MB, R3E OK4
Phone: (204) 284-6390
Cell: (204) 997-2000
Fax: (204) 284-0475
email

clean@advancerobotic.com

Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę


 


Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę


 Irena Dudek zaprasza na zakupy do Polsat Centre Moje motto: duży wybór, ceny dostępne dla każdego, miła obsługa. Polsat Centre217 Selkirk Ave Winnipeg, MB R2W 2L5, tel. (204) 582-2884

Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę


 

 Polskie programy telewizyjne w Twoim domu 16 kanałów

TVP1, TVP2, TVN, TVN24, TVN7, Polsat, Polsat2 ,TV Polonia, TVPuls, Eurosport, Polsatsport, Nsport, AXN/Discovery, Boomerang, TV4,

Viva IPMG to system który umożliwi Ci stały odbiór tych programów To nie jest Slingbox czy Hava Potrzebny Telewizor, IPMG box, Router i internet
Box kosztuje 200CDN, miesięczna opłata 50CDN i jednorazowa opłata za aktywacje 50CDN Dzwoń na
282-2090 do Janusza


 189 Leila Ave
WINNIPEG, MB R2V 1L3
PH: (204) 338-9510 

 

Kliknij tutaj, aby wejść na stronę gdzie można ściągnąć nagrania HYPERNASHION za darmo!!!

 


 

Royal Canadian Legion
Winnipeg Polish Canadian Branch 246
1335 Main St.
WINNIPEG, MB R2W 3T7
Tel. (204) 589-m5493

 


 

 

189 Leila Ave
WINNIPEG, MB R2V 1L3
PH: (204) 338-9510

“Klub 13”
Polish Combatants Association Branch #13
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #13
1364 Main Street, Winnipeg, Manitoba R2W 3T8
Phone/Fax 204-589-7638
E-mail: club13@mts.net
www.PCAclub13.com


 

Zapisz się…
*Harcerstwo
*Szkoła Taneczna S.P.K. Iskry
*Zespół Taneczny S.P.K. Iskry
*Klub Wędkarski “Big Whiteshell”
*Polonijny Klub Sportowo-Rekreacyjny