22 lipca 2010 | Nr 136

INDEX

Powrót...


  Wiadomości z Polski

Środa, 2010-07-21

Zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego w sierpniu

Sąd Najwyższy rozstrzygnie o ważności wyborów prezydenckich na posiedzeniu 3 sierpnia. Tego samego dnia zaplanowano posiedzenie ws. rozstrzygnięcia ważności wyborów uzupełniających do Senatu - poinformował Krzysztof Michałowski z Zespołu Prasowego SN.

Oznacza to, że zaprzysiężenie prezydenta nie może odbyć się 29 lipca, jak wcześniej sugerowano.

Na posiedzeniu sąd rozpatrzy wszystkie protesty i potem wyda uchwałę ws. zaprzysiężenia. Wtedy marszałek sejmu ma siedem dni na zorganizowanie zaprzysiężenia, czyli zwołanie Zgromadzenia Narodowego.

Marszałek sejmu Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jeśli Sąd Najwyższy wyda uchwałę w sprawie ważności wyborów w tym tygodniu, to zaprzysiężenie prezydenta-elekta Bronisława Komorowskiego odbędzie się w czwartek 29 lipca. Jeśli zaś uchwała Sądu pojawi się w przyszłym tygodniu, to zaprzysiężenie odbędzie się prawdopodobnie 6 sierpnia.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 350 protestów wyborczych. Najwięcej protestów (202) zostało wysłanych w ramach akcji Protest Wyborczy. Inicjatorzy tej akcji, niezadowoleni z organizacji wyborów prezydenckich mimo powodzi, nawoływali w internecie do składania protestów wyborczych. Uważają, że został naruszony przepis konstytucji mówiący o równości wyborów.

Rozstrzygnięcie SN podejmuje w formie uchwały nie później niż w 30 dniu po podaniu wyników wyborów do wiadomości publicznej przez Państwową Komisję Wyborczą na posiedzeniu z udziałem Prokuratora Generalnego i przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

Uchwałę Sądu Najwyższego przedstawia się niezwłocznie marszałkowi Sejmu, a także przesyła Państwowej Komisji Wyborczej oraz ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku podjęcia przez sąd decyzji unieważniającej wybory prezydenckie, przeprowadza się nowe głosowanie w ciągu 2,5 miesiąca.

Na 3 sierpnia zaplanowane jest także posiedzenie, na którym sąd rozstrzygnie o ważności wyborów uzupełniających do senatu przeprowadzonych 20 czerwca w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 i województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30.

Nowi senatorowie zastąpili tych, którzy zginęli w kwietniowej katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Michał Boszko (PSL) objął mandat po Janinie Fetlińskiej (PiS); Leszek Piechota (PO) wszedł do Senatu na miejsce Krystyny Bochenek (PO); miejsce po Stanisławie Zającu (PiS) zajęła jego żona Alicja.
(PAP)

Komunikat Kancelarii Premiera RP, harcerzy i Kościoła ws. krzyża przed pałacem

Wspólny komunikat Kancelarii Prezydenta RP, Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, Duszpasterstwa Akademickiego Kościoła św. Anny w Warszawie oraz organizacji harcerskich:

Przedstawiciele władz naczelnych organizacji harcerskich, których członkowie ustawili Krzyż przed Pałacem Prezydenckim oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, w obecności przedstawicieli Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz Duszpasterstwa Akademickiego Kościoła św. Anny, wspólnie postanowili, by w godny sposób przenieść i usytuować ów Krzyż w nowym miejscu, które pozwoli wspominać ofiary katastrofy smoleńskiej w należytej powadze i skupieniu.

W związku z powyższym zgodnie stwierdzono, że:

• Krzyż przed Pałacem Prezydenckim, jako tradycyjny chrześcijański symbol upamiętniania zmarłych, został ustawiony przez harcerzy z różnych organizacji jako inicjatywa oddolna, poryw serca, podczas ich solidarnej służby od chwili katastrofy samolotu pod Smoleńskiem i służył wspólnej modlitwie ludzi gromadzących się w tym miejscu w dniach żałoby narodowej. Ustawienie Krzyża miało charakter spontaniczny i było ściśle związane z atmosferą żałoby narodowej.
• Przedstawiciele organizacji harcerskich, Kurii Metropolitalnej, Kancelarii Prezydenta RP i Duszpasterstwa Akademickiego są zgodni, że miejscem najbardziej godnym tego Krzyża i jego symboliki jest świątynia. W związku z tym, Krzyż usytuowany przed Pałacem Prezydenckim zostanie przeniesiony do Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie, miejsca silnie związanego z historią Stolicy i Polski. Świątynia ta jest miejscem nieustannej modlitwy za tragicznie zmarłego Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego Małżonkę oraz wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej. Przeniesiony Krzyż stanie się centrum rozważań rekolekcji w drodze i poprowadzi XXX-tą Jubileuszową Warszawską Akademicką Pielgrzymkę Metropolitalną na Jasną Górę, której przesłanie brzmi "Przez Krzyż".
• Szczegóły ceremonii przeniesienia Krzyża do Kościoła św. Anny zostaną uzgodnione w najbliższym czasie.

Jednocześnie organizacje harcerskie zwróciły się z prośbą do Kancelarii Prezydenta RP, Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, a także władz miasta stołecznego Warszawy o godne upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej oraz żałoby wyrażanej przez Polaków - w formie adekwatnej do rangi tego tragicznego wydarzenia i atmosfery tamtych dni.

Kościół Warszawski w osobie Metropolity Warszawskiego Abpa Kazimierza Nycza oraz Kancelaria Prezydenta RP reprezentowana przez jej Szefa Ministra Jacka Michałowskiego w odpowiedzi na tę prośbę zobowiązały się do niezwłocznego podjęcia działań, zmierzających do godnego upamiętnienia ofiar katastrofy, jak również wspólnej służby harcerskiej.

Kancelaria Prezydenta RP
Kuria Metropolitalna Warszawska
Duszpasterstwo Akademickie Kościoła św. Anny w Warszawie
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
(wp.pl)

Wystawa w 55. rocznicę legendarnej ekspozycji w Arsenale

Ponad 100 prac prezentowanych na legendarnej wystawie sztuki współczesnej w warszawskim Arsenale w 1955 r. oraz późniejszych dzieł jej uczestników - zebrano na wystawie pt. "Arsenał 1955. Przełom, epizod, kontynuacja", którą otwiera w środę Muzeum Śląskie w Katowicach.

Wystawa zorganizowana w 55. rocznicę tamtego wydarzenia ma odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę odegrało ono zarówno w powojennej historii sztuki polskiej, jak i w indywidualnym wyborze dalszej drogi twórczej artystów.

Ekspozycja, zorganizowana w czasach stalinowskich represji, była zapowiedzią tzw. odwilży, czyli powstania pewnego obszaru swobody wypowiedzi artystycznej w ramach przeobrażeń polityczno-społecznych rządzonej przez komunistów Polski. Według kurator katowickiej ekspozycji Joanny Szeligowskiej-Farquhar było, to "najważniejsze wydarzenie w powojennej historii sztuki polskiej".

W Muzeum Śląskim zgromadzono ponad 60 prac z samego Arsenału - obrazy, rysunki i grafiki oraz kilka rzeźb, a także ponad 40 późniejszych prac artystów, uczestniczących w przełomowym wydarzeniu. Oprócz prac plastycznych, na wystawę składają się wycinki prasowe, ilustrujące gorącą dyskusję, jaką wywołała ekspozycja w Arsenale, odczytywane również przez lektora. Zwiedzający mogą też obejrzeć zrealizowany w 2008 r. film dokumentalny na jej temat.

Koncepcja Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki zrodziła się pod koniec 1954 roku. Kilku młodych artystów - Marek Oberlaender, Jacek Sienicki i Jan Dziędziora - oraz młoda historyczka sztuki Elżbieta Grabska postanowili zorganizować wystawę sztuki polskiej obejmującą swoim zasięgiem całą Polskę. Zdołali przekonać ówczesne władze do zorganizowania planowanej ekspozycji w ramach odbywającego się w tym czasie w stolicy V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Przypisano temu wydarzeniu hasło programowe "Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi".

Wystawę w Muzeum Śląskim można oglądać do 26 września. Potem - od 8 października do 5 grudnia - prezentowana będzie również w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
(PAP)

Nowy rzecznik praw obywatelskich złożył ślubowanie

Nowy rzecznik praw obywatelskich - prof. Irena Lipowicz - złożyła ślubowanie przed sejmem i może już oficjalnie objąć swój urząd. Poprzedni RPO Janusz Kochanowski zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Przedstawiając swoje priorytety jako RPO Lipowicz zwróciła uwagę m.in. na usuwanie patologii administracji i krzywdy społecznej.

- Każdy, kto uważa, że jego prawa zostały naruszone, może się do RPO zwrócić. Staranne rozpatrywanie tych spraw jest najważniejszym zadaniem urzędu i na tym chciałabym się skupić - zadeklarowała prof. Lipowicz.

Prof. Lipowicz zwróciła także uwagę na kwestię imigrantów. - Przez lata to Polska dostarczała imigrantów i uciekinierów, wzbogacając swoim potencjałem inne kraje, teraz coraz częściej to Polska przyjmuje imigrantów. Chciałabym, żebyśmy postrzegali ich jako potencjał, nie zagrożenie i potrafili ten potencjał wykorzystać - mówiła.

Nowa rzecznik zapowiedziała także, że czuje się w obowiązku szczególnie dbać o prawa osób starszych - do godności, samodzielności, prawa niepełnosprawnych, ofiar przestępstw i tych osób, które czują się zagrożone i najsłabsze.

Podstawowym zadaniem rzecznika jest stanie na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP i innych przepisach prawa. Zadanie to rzecznik realizuje przez badanie, czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nie nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej i - w razie stwierdzenia takiego naruszenia - podejmowanie stosownych działań.

Pierwszym RPO była prof. Ewa Łętowska (1987-92), zastąpił ją prof. Tadeusz Zieliński (1992-96), następnie funkcję RPO pełnili prof. Adam Zieliński (1996-2000), prof. Andrzej Zoll (2000-06). W latach 2006-10 RPO V kadencji był dr Janusz Kochanowski, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem.

Prof. Irena Lipowicz jest prawnikiem, od 1998 r. profesorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego. W latach 1991-2000 r. była posłanką Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności. W 2000 r. została ambasadorem w Austrii, a od 2004 roku do 2006 roku była przedstawicielem ministra spraw zagranicznych ds. stosunków polsko-niemieckich. Odeszła z MSZ w 2006 r. po wejściu Samoobrony do rządu. Od 2008 r. jest dyrektorem zarządzającym w Fundacji Polsko-Niemieckiej.

Rzecznik praw obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach prawnych. Kadencja rzecznika trwa pięć lat.
(PAP)
 

Wtorek, 2010-07-20

"Miasto ruin" czyli zniszczona Warszawa w 3D

1 sierpnia zostanie po raz pierwszy publicznie zaprezentowany wyjątkowy, zrealizowany w technice 3D film "Miasto ruin", zrealizowany dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Obraz jest historyczną rekonstrukcją lotu liberatora nad Warszawą z kwietnia 1945 roku.

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreśla, że film lepiej niż słowa pokazuje skalę zniszczeń. Jego zdaniem najtrudniej opowiedzieć o tym, co stało się z Warszawą po powstaniu i o "akcie totalitarnej inżynierii społecznej", czyli wykreśleniu miasta z powierzchni ziemi - ewakuowaniu mieszkańców, po zrabowaniu kamienic palenie ich lub wysadzanie.

Film powstał na podstawie tysięcy dokumentów między innymi map i radzieckich zdjęć lotniczych z 1945 roku mówi Piotr Śliwowski z Muzeum Powstania Warszawskiego. Najpierw trzeba było stworzyć bryłę elewacyjną oraz uwzględnić to, że każda część miasta ma swoją wysokość zapewnia Śliwowski. Dodatkowo nie byłoby lotu historycznego liberatora bez przelotu nad współczesną Warszawą na podobnej trasie, wysokości i przy identycznej prędkości.

Michał Gryn kierownik projektu z Platige Image przypomina, że nikt jeszcze nie przygotował podobnej rekonstrukcji historycznej. Jego zdaniem "Miasto ruin" jest długim pięciominutowym ujęciem pokazującym lot nad doskonale zrekonstruowanym historycznie obszarem.

Prace nad filmem trwały dwa lata. Muzykę do filmu "Miasto ruin" skomponował Adam Skorupa. Projekt kosztował milion złotych.
(IAR)

PAH rozpoczyna kolejny etap pomocy powodzianom

Trzy tiry z przedmiotami codziennego użytku dotrą w środę do Sandomierza. To kolejny etap pomocy dla powodzian realizowany przez Polską Akcję Humanitarną.

Dzięki wsparciu firmy IKEA PAH dostarczy do Sandomierza 830 zestawów przedmiotów codziennego użytku, które pomogą powodzianom zacząć nowe życie po powrocie do zniszczonych domostw. W skład zestawu wchodzą m.in. materac, stoliki, kołdry, pościel, narzuty, ręczniki, drobny sprzęt kuchenny (patelnie, talerze, kubki, najpotrzebniejsze przybory), zabawki, rękawiczki oraz torby.

Sprzęt ten od poniedziałku będzie dystrybuowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Mieszkańcy gospodarstw domowych, które ucierpiały na skutek powodzi, będą mogli odbierać pomoc rzeczową na podstawie posiadanej karty powodzianina.

W sierpniu akcja dostarczania takich zestawów będzie kontynuowana w kolejnych miejscowościach dotkniętych powodzią. Łączna wartość darów przekazanych PAH przez IKEA na rzecz powodzian wynosi ponad 1 mln zł. IKEA zapewnia także transport zestawów.

PAH od początku powodzi monitoruje potrzeby społeczności dotkniętych powodzią i skupia się na dostarczaniu im pomocy zgodnie z zapotrzebowaniem.

Olga Blumczyńska z PAH powiedziała, że następnym etapem pomocy na terenach powodziowych, będzie odbudowa i wyposażanie świetlic, które nie otrzymały wystarczającej pomocy rządowej.

Akcję pomocową PAH można wspierać poprzez zakup jednego z trzech zestawów pomocowych na stronie internetowej podarnik.gazeta.pl lub poprzez wpłatę pieniędzy na konto: BPH 22 1060 0076 0000 3310 0015 9112
(PAP)

Szczątki tupolewa wrócą do Polski

Wrak prezydenckiego samolotu, który rozbił się w Smoleńsku, zostanie sprowadzony do Polski i poddany tu badaniom - donosi RMF FM.

Prokurator generalny Andrzej Seremet ujawnił w rozmowie z RMF FM, że polscy eksperci po otrzymaniu wszystkich części samolotu ułożą je w zbiór przypominający całość maszyny. Specjaliści zbadają każdą część z osobna.

Seremet nie jest na razie w stanie podać dokładnej daty przekazania fragmentów tupolewa, jednak możliwe, że na szczątki nie trzeba będzie czekać długo. Rosyjski minister sprawiedliwości nie wykluczył bowiem, że przekazanie materiałów będzie się odbywać z pominięciem zwykłej praktyki międzynarodowej.

10 kwietnia w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z żoną.
(RMF FM)

 

Poniedziaek, 2010-07-19

Niezwykłe odkrycie polskich naukowców

Rośliny dysponują specyficznym rodzajem pamięci, która jest wyrazem pewnej formy inteligencji - odkrył zespół naukowców kierowany przez prof. Stanisława Karpińskiego z Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Badacze ustalili, że roślinne liście - cenne dla nich informacje zapisane w świetle - potrafią przekazać do innych części rośliny i je zapamiętać. Zdolność zapamiętywania tych informacji pomaga roślinom uodpornić się na wiele różnych sezonowych chorób.

- Do tej pory sądzono, że jeśli na roślinę zaświeci się silniejszym światłem to zareaguje ona zaledwie przez chwilę. Okazało się jednak, że gdy wygasimy światło, to roślina w dalszym ciągu jest aktywna - powiedział Karpiński. Zdaniem naukowca, oznacza to, że zapamiętała informacje zapisane w świetle.

Jednak, zanim takie informacje zostaną zapamiętane, muszą dotrzeć do wszystkich części rośliny. Choć zakodowaną w świetle wiadomość przede wszystkim odbierają liście lub ich części - wystawione na pełne słońce - to rośliny wypracowały system, powodujący że wkrótce wszystkie ich części są "odpowiednio poinformowane".

Jest to bardzo ważne - podkreśla badacz - bo przecież w koronach drzew, czy krzewach większość liści pozostaje w cieniu, przysłonięta innymi liśćmi. - Jeden sektor liścia, może przesłać informację do drugiego sektora liścia, ale również na całą roślinę: od koniuszka korzenia po szczyt drzewa - opisuje Karpiński.

Do czego rośliny wykorzystują taką świetlną informacje i czym ona właściwie jest? - Odkryliśmy, że informację o natężeniu światła zawartą w fotonach roślina przetwarza na informację chemiczną, która umożliwia roślinom ochronę przed chorobami - wyjaśnia naukowiec.

Jak tłumaczy, rośliny wykorzystują światło m.in. do ochrony przed różnymi chorobami, na które są narażone. - Światło może sprawić, że nabiorą odporności immunologicznej - dodaje.

Dzięki działającemu w ten sposób systemowi, w sezonie, gdy świeci silne słońce, prawdopodobieństwo, że roślina zapadnie na chorobę, na którą nie jest genetycznie uodporniona, jest bardzo małe. - Rośliny mają wówczas niesamowicie podwyższony próg infekcyjności - zaznacza Karpiński.

Odkrycie badaczy, jest tym ważniejsze, że do tej pory uważano, iż aby roślina nabrała odporności na daną chorobę, musi najpierw wystąpić czynnik chorobotwórczy, który ją uodporni.

W jaki sposób przebiega cały proces przekazywania i zapamiętywania informacji? - Cały czas myśleliśmy, że informacja - której źródłem jest światło - jest wysyłana w postaci hormonów i sygnałów chemicznych. Tymczasem odkryliśmy że jest wysyłana sygnałem elektro-chemicznym, tak jak w naszych wiązkach nerwowych - tłumaczy Karpiński. Dlatego system ten można porównać do ludzkiego systemu nerwowego.

Badacz tłumaczy, że komórka roślinna raz aktywowana przez słońce wywołuje całą kaskadę reakcji. - W komórkach roślin znajdują się m.in. chloroplasty, które w procesie fotosyntezy zamieniają energię słoneczną na energię chemiczną. A chloroplasty generują również ładunek elektryczny, który jest właśnie tą przekazywaną z liścia na liść informacją - opisuje naukowiec.

- Za przekazywanie tej informacji do innych części rośliny odpowiadają tzw. komórki wiązki okołopochwowej, otaczające nerwy liści. Można je porównać do ludzkich komórek nerwowych - mówi Karpiński. Naukowiec zwraca uwagę, że prymitywne roślinne systemy nerwowe opisywano już w 1925 roku, ale nikt dotychczas nie dostrzegł, że ten system reaguje na światło.

- Mówiąc w uproszczeniu, w całym procesie światło jest częściowo zamieniane na prąd elektryczny, czyli sygnał elektrochemiczny. To jest kompletnie nowe odkrycie - podkreśla Karpiński.

Jak dodaje, by cały system przekazywania i zapamiętywania informacji zaistniał, roślina musi działać niczym biologiczny komputer kwantowy, który umożliwi przeliczenie absorbowanych fotonów i ich energii, a potem przeprowadzenie procesu immunizacji.

Prace badawcze zespołu Karpińskiego przeprowadzono w ramach programu "Welcome" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Odkrycia mogą się przyczynić do opracowania nowatorskich biotechnologicznych rozwiązań pozwalających na zwiększenie asymilacji dwutlenku węgla i produkcji tlenu. Umożliwią również poprawienie odporności roślin na niektóre choroby.
(PAP)

Śledztwo ws. katastrofy przedłużone do października

Dochodzenie w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent Polski, przedłużono do października - powiedział rosyjski minister sprawiedliwości Aleksandr Konowałow po spotkaniu w Petersburgu z ministrem Krzysztofem Kwiatkowskim.

Sprawa ta jest uważana przez kierownictwo polityczne państwa, Prokuraturę Generalną i jej pion śledczy za całkowicie bezprecedensową - powiedział Konowałow.

Podkreślił - jak podaje agencja ITAR-TASS - że dla ustalenia prawdy w tej sprawie pracują najlepsze siły śledcze.

Konowałow nie wykluczył, że strony mogą dojść do porozumienia w kwestii przekazania materiałów z pominięciem zwykłej praktyki międzynarodowej z racji bezprecedensowego charakteru sprawy.

Minister Kwiatkowski - jak pisze ITAR-TASS - skierował prośbę o to, by w ramach przekazywanych materiałów priorytetowo traktowano protokoły sekcji. Polski minister przyznał, że procedury wymagają wiele czasu, lecz wyraził nadzieję, że pomoc zostanie udzielona.

Rosyjskie władze przekażą śledczym badającym sprawę katastrofy smoleńskiej, prośbę polskiej prokuratury, by dokumenty ze śledztwa były przekazywane do Polski szybciej i by priorytet uzyskały szczegóły dotyczące sekcji zwłok - poinformował Aleksander Konowałow.

Konowałow spotkał się z dziennikarzami po rozmowach z przebywającym w Moskwie ministrem sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim. Polski minister przekazał postulat, w imieniu prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, by dokumenty ze śledztwa były przekazywane do Polski szybciej.

Konowałow mówił, że w Rosji śledztwo to traktuje się jako precedensowe i władze zdają sobie sprawę, jak ważne jest ono dla Polaków.
(IAR)

Polski znaczek znowu najładniejszy na świecie

Poczta Polska po raz kolejny wygrała międzynarodowy konkurs na najładniejszy znaczek - poinformował rzecznik Poczty Zbigniew Baranowski. Znaczek "Kocham Cię" został wydany w ubiegłym roku na dzień zakochanych. Zaprojektowała go Magdalena Błażków.

Konkurs odbył się w Asiago na północy Włoch, pod patronatem prezydenta tego kraju.

Polska wygrała w tym konkursie także rok wcześniej, gdy jury zdecydowało o zwycięstwie znaczka wydanego z okazji sesji plenarnej PostEurop w Krakowie.

Na znaczku tym został przedstawiony synonim szczęścia i pomyślności - czterolistna koniczyna. Wraz z emisją znaczka została wydana specjalna koperta opatrzona datownikiem - czterolistną koniczyną utworzoną z listków w kształcie serca stosowanym w polskim mieście zakochanych - Chełmie. Dodatkowo na kopercie umieszczony został napis - myśl George Sand "Jest tylko jedno szczęście w życie - kochać i być kochanym".

Nagrodą jest medal prezydenta Republiki Włoskiej, który został wręczony w Asiago. - Dla Poczty Polskiej nagroda ma szczególne znaczenie, bowiem traktujemy ją również jako promocję naszego kraju w całym świecie - powiedziała odbierając nagrodę dyrektor ds. marketingu Poczty Agnieszka Kłoda-Dębska.
(PAP)

INDEX

Powrót...

Zapisz się na naszą listę
Email
Imie i nazwisko

 

 

Spis Książek Biblioteki SPK
Polsat Centre
Człowiek Roku 2008


 


Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę


 Irena Dudek zaprasza na zakupy do Polsat Centre Moje motto: duży wybór, ceny dostępne dla każdego, miła obsługa. Polsat Centre217 Selkirk Ave Winnipeg, MB R2W 2L5, tel. (204) 582-2884

Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę


 

 Polskie programy telewizyjne w Twoim domu 16 kanałów

TVP1, TVP2, TVN, TVN24, TVN7, Polsat, Polsat2 ,TV Polonia, TVPuls, Eurosport, Polsatsport, Nsport, AXN/Discovery, Boomerang, TV4,

Viva IPMG to system który umożliwi Ci stały odbiór tych programów To nie jest Slingbox czy Hava Potrzebny Telewizor, IPMG box, Router i internet
Box kosztuje 200CDN, miesięczna opłata 50CDN i jednorazowa opłata za aktywacje 50CDN Dzwoń na
282-2090 do Janusza


 189 Leila Ave
WINNIPEG, MB R2V 1L3
PH: (204) 338-9510 

 

Kliknij tutaj, aby wejść na stronę gdzie można ściągnąć nagrania HYPERNASHION za darmo!!!

 


 

Royal Canadian Legion
Winnipeg Polish Canadian Branch 246
1335 Main St.
WINNIPEG, MB R2W 3T7
Tel. (204) 589-m5493

 


 

 

189 Leila Ave
WINNIPEG, MB R2V 1L3
PH: (204) 338-9510

“Klub 13”
Polish Combatants Association Branch #13
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło #13
1364 Main Street, Winnipeg, Manitoba R2W 3T8
Phone/Fax 204-589-7638
E-mail: club13@mts.net
www.PCAclub13.com


 

Zapisz się…
*Harcerstwo
*Szkoła Taneczna S.P.K. Iskry
*Zespół Taneczny S.P.K. Iskry
*Klub Wędkarski “Big Whiteshell”
*Polonijny Klub Sportowo-Rekreacyjny