Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w dniach 1-9 maja 2010 r., na zaproszenie przewodniczącego Senatu kanadyjskiego Noëla Kinselli złożył oficjalną wizytę w Kanadzie. W skład delegacji polskiej wchodzili także senatorowie: Łukasz Abgarowicz, Zbigniew Cichoń, Andrzej Grzyb, Zdzisław Pupa i Mariusz Witczak oraz poseł Marek Borowski, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Podczas wizyty w Kanadzie marszałek B. Borusewicz spotykał się z parlamentarzystami, przedstawicielami rządu, przedstawicielami środowisk żydowskich a także z Polonią.  

Marszałek Borusewicz był gościem parlamentu prowincji Ontario, spotkał się z premierem Ontario Johnem McGuinty. W kolejnych dniach rozmawiał z członkami kanadyjskiego rządu w Ottawie, w tym m.in. z ministrem spraw zagranicznych Lawrencem Cannonem, ministrem handlu międzynarodowego Peterem Van Loanem, przewodniczącym kanadyjskiego Senatu Noelem Kinsellą oraz przewodniczącym Izby Gmin Peterem Milikenem. Marszałek wystąpił w Senacie kanadyjskiego parlamentu a takie wystąpienia są wyjątkowo rzadkim wydarzeniem- po raz pierwszy zagraniczny polityk został zaproszony do wystąpienia w kanadyjskim Senacie. Borusewicz w Senacie kanadyjskim mówił o relacjach polsko-kanadyjskich, a także o współczesnej Polsce.

4 maja w Ottawie marszałek B. Borusewicz został przyjęty przez premiera Kanady Stephena Harpera. Rozmawiano o współpracy gospodarczej i politycznej Polski i Kanady. Marszałek otrzymał od kanadyjskiego premiera księgę kondolencyjną, do której - po katastrofie pod Smoleńskiem - wpisali się m.in. członkowie parlamentu oraz premier. Szef rządu kanadyjskiego przekazał także flagę Kanady, która była opuszczona do połowy masztu na znak żałoby ogłoszonej w Kanadzie po katastrofie polskiego samolotu.

Na podsumowanie wizyty w Kanadzie marszałek Borusewicz powiedział:

- W mojej ocenie Kanada szuka nowych możliwości i nowych kontaktów, wyraźnie chce zbliżyć się z Unią Europejską. Polska jest liderem nowych krajów unijnych, będzie przewodniczyć UE w drugiej połowie 2011 roku i pewnie wtedy zostanie podpisana umowa między Kanadą a Unią Europejską.

W połowie ubiegłego roku Kanada i Unia Europejska rozpoczęły negocjacje w sprawie umowy gospodarczej. Umowa ma zliberalizować handel towarami i usługami oraz zwiększyć wzajemne inwestycje.

Borusewicz dodał, że szczególna współpraca Kanady i Polski może również dotyczyć Partnerstwa Wschodniego, które jest polsko-szwedzką inicjatywą, mającą na celu propagowanie demokracji i gospodarki rynkowej w Europie Wschodniej, szczególnie na Ukrainie, a także na Kaukazie.

 Przy okazji oficjalnej wizyty rządowej polscy parlamentarzyści odwiedzili kanadyjską Polonię. Podczas ponadtygodniowej wizyty w Kanadzie Borusewicz odwiedził Polonię w prowincjach Ontario i Manitoba. W niedzielę 9 maja na konferencji prasowej w Toronto podkreślił, że kanadyjska Polonia jest "dobrze osadzona w swoim środowisku". Zadeklarował, że Polska będzie wspierać kanadyjską Polonię, m.in. uczestnicząc w kształceniu młodych liderów polonijnych. Od ubiegłego roku Senat dofinansowuje szkołę liderów w Kanadzie, w tym roku na ten cel przeznaczono 100 tys. dolarów. Przed wyjazdem do Kanady marszałek Borusewicz mówił, że odwiedza Kanadę w Dzień Polonii, bo chce w ten sposób podziękować i docenić wysiłki naszych rodaków za ich wkład w propagowanie polskości.
"Mamy w Kanadzie potężną grupę Polaków i obywateli kanadyjskich polskiego pochodzenia. Są bardzo dobrze zorganizowani pomimo problemów wynikających z faktu, że Kanada jest olbrzymim krajem. Chcemy tym Dniem Polonii uhonorować naszych rodaków żyjących w Kanadzie i umożliwić im pochwalenie się swoimi dokonaniami" - powiedział Borusewicz.
Około 3 proc. z 33 mln mieszkańców Kanady ma polskie korzenie.

Polonia Winnipegu gościła polską delegację rządową 5 i 6 maja 2010 r. W środę 5 maja w Polskim Muzeum Ogniwo Bogdan Borusewicz otworzył wystawę "Współczesna Sztuka Polska" oraz spotkał się z Polonią w sali parafialnej kościoła Świętego Ducha.

 

W czwartek 6. maja 2010 r. Marszałek złożył wieniec pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza- Cenotaph a następnie cała delegacja rządowa została zaproszona do Parlamentu Manitoby.


( f
oto. Krystyna Gajda CZAS)


( foto. Krystyna Gajda CZAS)


Polska delegacja rządowa w parlamencie Manitoby ( foto. Krystyna Gajda CZAS  )


( foto. Krystyna Gajda CZAS )


( foto. Krystyna Gajda CZAS )


( foto. Krystyna Gajda CZAS )

Po spotkaniu w Parlamencie polscy parlamentarzyści udali się na Uniwersytet Manitoba oraz na spotkanie z przedstawicielami powstającego w Winnipegu Muzeum Praw Człowieka .
 Wizyta w Parlamencie była okazją do nawiązania kontaktów w rządem prowincji Manitoby. Premier gościł delegację z Polski w swojej siedzibie - rozmawiano na temat zwiększenia możliwości handlowych pomiędzy Polską a Manitobą.

Na Uniwersytecie Manitoba delegację przywitał  prezydent uczelni, Dr. David Barnard i Dziekan wydziału humanistycznego
Deppartement head Dr. Cheryl Dueck. Na wydziale humanistycznym działa lektorat języka polskiego . W spotkaniu uczestniczył również Dr. Dean szef międzynarodowej wymiany pomiędzy uniwersytetami. Omawiano możliwości współpracy miedzy Uniwersytetem Manitoba a  Uniwersytetami w Polsce. Głównym tematem obrad  była propozycja rozszerzenia programu nauki języka polskiego na podstawie proponowanego przez marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza wsparcia finansowego. Wsparcie takie umożliwi  stałe prowadzenie kursów języka polskiego na Uniwersytecie oraz zatrudnienie wykładowcy języka polskiego na pełny etat. Dziekan wydziału zapewnił, że przyznanie grantu przez Senat RP i istniejący dotychczas fundusz zapewni na pięć lat prowadzenie kursów na już istniejących poziomach a także pozwoli poszerzyć ofertę, która umożliwi promocję kultury i języka polskiego.
Kolejny punkt programu wizyty marszałka B. Borusewicza to spotkanie z przedstawicielami powstającego w Winnipegu Muzeum Praw Człowieka, podczas którego rozmawiano o stałej polskiej wystawie w tym Muzeum. Ponieważ symbolem walki o prawa człowieka w Polsce a także poza granicami Polki jest Solidarność to przekazano już dwa oryginalne plakaty solidarnościowe i zastanawiano się nad całą ekspozycją polską w Muzeum. Padały pytania jak przedstawić ruch Solidarnościowy w ramach walki o prawa człowieka dla świata bo takie główne przesłanie ma powstające w Winnipegu Muzeum praw człowieka.

Tego samego dnia po południu w Government House  parlamentarzyści spotkali się z Lieutenant Governor of Manitoba Philip S. Lee i jego małżonką Anita K. Lee oraz Polonią kanadyjską, m.in. z przedstawicielami władz Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Polonia Winnipegu kolejny raz miała okazję do rozmów indywidualnych z parlamentarzystami z Polski. Spotkanie miało zarówno charakter oficjalny jak i bardzo przyjazny. W części oficjalnej wysłuchano przemówień gospodarza Government House Philip S. Lee, prezes KPK okręgu Manitoba Zofii deWitt a także marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Uroczystość uświetnili polonijni artyści Tadeusz Biernacki oraz Natalia Zieliński.

 Wystąpienie Lieutenant Governor of Manitoba Philip S. Lee

Wystąpienie prezes KPK Zofii De Witt i Marszałka Bogdana Borusewicza

 

Fragment występu Tadeusza Biernackiego i Natalii Zielińskiej


Po części oficjalnej gości zaproszono na posiłek po którym wymieniano poglądy na różnorodne tematy a nie zabrakło również polskiej muzyki ludowej. Do śpiewu piosenki "Szła dzieweczka" włączył się Lieutenant Governor of Manitoba Philip S. Lee, jego małżonka Anita K. Lee  oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocnym RP w Kanadzie Zenon Kosiniak-Kamysz

 


Od lewej:
Konsul Generalny Marek Ciesielczuk, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Lieutenant Governor of Manitoba Philip S. Lee, prezes KPK okręg Manitoba Zofia deWitt, Jego Ekscelencja Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocnym RP w Kanadzie Zenon Kosiniak-Kamysz (foto. Krystyna Gajda)


( foto. Bogdan Fiedur )


( foto. Bogdan Fiedur )


( foto. Bogdan Fiedur )


( foto. Bogdan Fiedur )


( foto. Bogdan Fiedur )

Od lewej: Jego Ekscelencja Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocnym RP w Kanadzie Zenon Kosiniak-Kamysz, Lieutenant Governor of Manitoba Philip S. Lee, Anita K. Lee, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Natalia Zieliński, Tadeusz Biernacki